ผู้อำนวยการสำนักงาน
นายสุพร แผ่แสงจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร
สถิติผู้มาเยือน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterเมื่อวาน288
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้291
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว2003
mod_vvisit_counterเดือนนี้8530
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว14690
mod_vvisit_counterทุกวัน317260

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 54.196.199.46
,
วันนี้ : Jul 27, 2014
ขณะนี้มีผู้ชม
We have 45 guests online
Statistics
Members : 4
Content : 784
Web Links : 6
Content View Hits : 329487
พศจ.สุรินทร์
 
Home

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (bord.jpeg..jpg)แผ่นประชาสัมพันธ์การจัดการฯ356 Kb
Download this file (pan.jpeg..jpg)แผ่นพับหน้าที่ 2204 Kb
Download this file (panpap.jpeg..jpg)แผ่นพับหน้าที่ 1266 Kb
 

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสุรินทร์


          ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน และมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความสามัคคี และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
กนกนาถ    สินมาก : ข่าว
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (jagwat.jpg)ป้ายจังหวัด788 Kb
Download this file (jawkana.jpg)ป้ายสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด894 Kb
Download this file (jo.jpg)ตัวอย่างป้ายสำนักงานเจ้าคณะอำเภอ254 Kb
Download this file (nuygan.jpg)ตัวอย่างป้ายหน่วยงาน739 Kb
Download this file (pattana.jpg)ป้ายวัดพัฒนาตัวอย่าง794 Kb
Download this file (samnak.jpg)ตัวอย่างป้ายสำนักปฏิบัติธรรม794 Kb
Download this file (Sil5[1].jpg)ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์680 Kb
Download this file (tonbab.jpg)ป้ายวัดต้นแบบ792 Kb
Download this file (toupai.jpg)ป้ายวัดทั่วไป792 Kb

Read more...

 

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

 

ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลสถานีวิทยุของวัด

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  จะดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อของวัดที่ดำเนินการเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางพระพุทธศาสนา ในการนี้  จึงขอความเมตตานุเคราะห์จากสำนักงานเจ้าคณะอำเภอทั้งสองนิกาย ได้โปรดตรวจสอบและแจ้งวัดในเขตปกครองที่เปิดทำการเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียง จัดส่งข้อมูลของสถานี อาทิ รายชื่อหัวหน้าสถานี/ผู้ดำเนินรายการ วัน เดือน ปี ที่ขออนุญาตเปิดทำการ เอกสารหลักฐานที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานี อนึ่ง หากสถานีใดไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการถูกต้อง ขอให้ระงับการออกอากาศทันที โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ทั้งนี้ โปรดรวบรวมข้อมูลส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์โดยด่วน ภายในวันที่  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอนมัสการขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
กนกนาถ    สินมาก : ข่าว
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (nansuchagwat.jpg)หนังสือแจ้งสำนักงานเจ้าคณะอำเภอทั้งสองนิกาย151 Kb
Download this file (satanee.doc)แบบกรอกข้อมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงของวัด51 Kb
 

การขอรับพระราชทานพระมหากรุณา

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แจ้งว่าปัจจุบันมีวัดหรือพระสงฆ์มีลิขิตกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยบางครั้งไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เป็นการขอไปถึงสำนักราชเลขาธิการโดยตรง ซึงเป็นการไม่ถูกต้องและเหมาะสม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ จึงขอความเมตตาเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ได้แจ้งวัดในเขตปกครอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเคร่งครัดต่อไป
ข่าว/รายงาน : ภัทรพล ชำนิยา 


 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (matimahathera.jpg)มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗222 Kb
 

ถวายความอาลัยสมเด็จพระสังฆราช


          ตามที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์อย่างสงบ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙ นาฬิกา ๓๐ นาที  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นเวลา ๗ วัน  ในการนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้สถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา ๓ วัน พร้อมไว้ทุกข์ เป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
          ผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ขอน้อมถวายด้วยความอาลัยยิ่ง

Read more...

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

  ด้วยนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการ ให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทย ร่วมมือกันในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และทำให้ประชาชน  มีความรักความสามัคคีกัน ในการนี้มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด และรับสมัครอาสาสมัครแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด เพื่อดำเนินการเร่งรัด ติดตามและแก้ไขปัญหาผู้แสวงหาผลประโยชน์ผู้บ่อนทำลายพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมของพระภิกษุสามเณร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุรินทร์  ทั้งนี้หากผู้ใดประสงค์จะสมัครเป็นอาสาสมัครแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุรินทร์  ให้ยื่นใบสมัครฯได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ (ชั้น ๒) ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทร/โทรสาร.๐๔๔-๕๑๔๖๐๗

Read more...

 

พศจ.สร.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๗

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้าง ในงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ และภาคเอกชนได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพิศาลศาสนกิจ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร จำนวน ๑๒๐ รูป จาก ๑๐ วัด ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พ่อค้า และพุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ข่าว/รายงาน : ภัทรพล ชำนิยา

Read more...

 

พศจ.สร.ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๗

 เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ และภาคเอกชน ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเทียวจังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ พ่อค้า ประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีขบวนเทียนจากคุ้มวัดต่างๆ ทั้ง ๑๒ วัดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เข้าร่วมขบวน และมีช้างเข้าร่วมขบวนแห่จำนวน ๘๗ เชื่อก ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก
ข่าว/รายงาน : ภัทรพล ชำนิยา

Read more...

 

พุทธสมาคมจังหวัดสุรินทร์นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๗

   เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พุทธสมาคมจังหวัดสุรินทร์ โดยนายสมพงษ์ นิยมตรง นายกพุทธสมาคมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยพลตรีชัยทัต อินธนูจิต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และนายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุรินทร์ประมาณ ๕๐๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีการทำบุญตักบาตรของชาวสุรินทร์ ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปี พร้อมนี้ได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดี มีคุณธรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งภัตตาหารที่ได้จากการทำบุญในครั้งนี้ จะได้จัดสรรให้กับวัดต่างๆ ทั้ง ๑๒ วัดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ต่อไป
ข่าว /รายงาน : ภัทรพล ชำนิยา

Read more...

 

งานมหกรรมแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๗

          เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง เนื่องในเทศกาลเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๗  โดยช่วงบ่ายวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาจากคุ้มวัดและชุมชนต่าง ๆ ทั้งในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ และ ตำบลนอกเมือง ไปตามเส้นทางรอบเมืองสุรินทร์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม ซึ่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้อุปถัมภ์ขบวนแห่เทียนของคุ้มวัดประทุมเมฆ โดยมี นักเรียนจากโรงเรียนสุรนทร์ราชมงคล ร่วมขบวนแห่เทียน ต่อมาช่วงค่ำ เวลา ๑๙.๐๐ น. จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชวรคุณ เจ้าอาวาสวัดบูรพารามฯ และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายธรรมยุต  เป็นประธานนำคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาสวดมนต์ทำวัตรเย็นฯ
กนกนาถ    สินมาก : ข่าว, ภาพ

Read more...

 
More Articles...
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พระโสภณปริยัตยาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
วัดพรหมสุรินทร์

เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
พระพิศาลศาสนกิจ
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 
นาฬิกา
แนะนำเว็บไซต์
Untitled Document
เว็บไซด์คณะสงฆ์จังหวัด(ธ)

เว็บสำนักพุทธฯแห่งชาติ.

เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด.

แม่กองธรรมสนามหลวง
gongtham

ติวสอบธรรมศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
สำรวจความพึงพอใจ
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซด์พศจ.
 
หนังสือธรรมะ
กายคตาสติ โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
พระสาวก โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
การพัฒนาอินทรียสังวร โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ