ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นายเพทาย    สดทรงศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร
สถิติผู้มาเยือน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้157
mod_vvisit_counterเมื่อวาน118
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้275
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1089
mod_vvisit_counterเดือนนี้4563
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6055
mod_vvisit_counterทุกวัน457215

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 54.234.117.116
,
วันนี้ : Nov 30, 2015
ขณะนี้มีผู้ชม
We have 25 guests online
Statistics
Members : 4
Content : 957
Web Links : 6
Content View Hits : 442202
พศจ.สุรินทร์
 
Home

ประชุมพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘, ๙, ๑๐ และภาค ๑๑

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดประชุมพระวินยาธิการตามโครงการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัย และส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘, ๙, ๑๐ และภาค ๑๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวัดสระแก พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ จึงขอกราบอาราธนาพระวินยาธิการในจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากพระวินยาธิการรูปใดประสงค์จะเดินทางด้วยรถยนต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ขอความเมตตาโปรดแจ้งได้ที่ โทร. ๐๘๕-๑๙๕๖๐๘๔ ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗
ข่าว/รายงาน : ภัทรพล ชำนิยา  
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (winyatikan57.jpg)กำหนดการประชุมพระวินยาธิการ202 Kb
 

วัดนำร่องตามโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในวัด

          ด้วยกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้คัดเลือกวัดนำร่องเพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในวัด จำนวน ๕๐๐ แห่ง  สำหรับจังหวัดสุรินทร์ มีวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นวัดนำร่องเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๘ แห่ง ดังนี้
กนกนาถ    สินมาก : ข่าว

Read more...

 

รายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit)

          ด้วยคณะทำงานตรวจวิเคราะห์พลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ โดยออกมาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๒ ครั้ง  และได้นำไปสรุปวิเคราะห์ โดยจัดทำเป็นรายงานเป็นรูปเล่ม  และได้นำเอกสารดังกล่าวมามอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ เล่ม เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อนำไปประกอบการดำเนินการลดใช้พลังงาน และจัดทำมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
กนกนาถ    สินมาก : ข่าว, ภาพ

Read more...

 

พิธีผูกพัทธสีมา ปิดทอง ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถจตุรมุขวัดอุทุมพร

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทอง ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถจตุรมุข อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา และมอบมีดให้เจ้าภาพลูกนิมิต  ณ วัดอุทุมพร ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระโสภณปริยัตยาภรณ์ รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ได้รับเกียรติจากนายประถม ประเมินดี นายอำเภอปราสาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีจำนวนมาก
ข่าว/รายงาน : ภัทรพล ชำนิยา
ภาพ : อรรคพล  เสขะกุล

Read more...

 

พศ.จ.สุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีตัดหวายลูกนิมิตวัดหมื่นศรีใหญ่

          เมื่อวันที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ นายพิภพ  ดำทองสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีตัดหวายลูกนิมิต งานผูกพัทธสีมา ปิดทองลูกนิมิต วัดหมื่นศรีใหญ่ ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗  ในการนี้  นายสุพร  แผ่แสงจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางกนกนาถ  สินมาก  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นางธิรนันท์  อุไร  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ได้เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติและดูแลอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตลอดงาน
กนกนาถ  สินมาก : ข่าว,รายงาน

Read more...

 

พศ.จ.สุรินทร์ ร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดป่าเจริญผล

          เมื่อวันที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๙  น.  พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาคณะจังหวัดสุรินทร์ และนายยุทธนา  วิริยะกิตติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดป่าเจริญผล ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ ในการนี้ นายสุพร  แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางนารีรัตน์  มีขันทอง นักวิชาการศาสนาชำญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ นางผ่องศรี  เภสัชชา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และ นายภัทรพล  ชำนิยา  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ได้อำนวยความสะดวกในพิธีการยกช่อฟ้าในครั้งนี้ด้วยความเรียบร้อย
ภัทรพล  ชำนิยา : ข่าว,  กนกนาถ  สินมาก : รายงาน

Read more...

 

พศ.จ.สุรินทร์ ร่วมพิธีสรงน้ำเปลี่ยนผ้าไตร ถวายแด่พระครูพัฒนสารคุณ(หลวงปู่สอ) ประจำปี ๒๕๕๗

          เมื่อวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  นายสุพร  แผ่แสงจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางสาวสุภาวดี  พ่อค้า  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา และ นายภัทรพล  ชำนิยา  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ได้เดินทางไปร่วมพิธีสรงน้ำเปลี่ยนผ้าไตร ถวายแด่ "พระครูพัฒนสารคุณ" (หลวงปู่สอ) ประจำปี ๒๕๕๗ และรดน้ำดำหัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ  ณ วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม) ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นประเพณีที่วัดได้จัดขึ้นสืบเนื่องมาเป็นระยะเวลานานหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้
ภัทรพล  ชำนิยา : ข่าว, กนกนาถ  สินมาก : รายงาน

Read more...

 

พศ.จ.สุรินทร์ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมฯ

          เมื่อวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ ๒ (ธ) วัดโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  นายสุพร  แผ่แสงจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ "สถานการณ์และความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ในทศวรรษหน้า(๒๕๕๘ - ๒๕๖๘)" แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ "เพลิดเพลินวิถีไทย สำราญใจวิถีพุทธ"  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
ภัทรพล  ชำนิยา : ข่าว, กนกนาถ  สินมาก : รายงาน

Read more...

 

พศ.จ.สุรินทร์ ร่วมงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ฯ ประจำปี ๒๕๕๗

          เมื่อวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐ น. นายนิรันดร์  กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายยุทธนา  วิริยะกิตติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป วางพวงมาลาสักการะพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เนื่องในวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง วันทำบุญเพื่อแผ่ดินไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ในการนี้ นายสุพร  แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้นำคณะข้าราชการดูแลสนองงานอำนวยความสะดวกด้านพิธีสงฆ์จนเสร็จพิธี
ภัทรพล  ชำนิยา : ข่าว, กนกนาถ  สินมาก : รายงาน

Read more...

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗  
ข่าว/รายงาน : ภัทรพล ชำนิยา

Read more...

 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

     ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี  เป็นค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์  ครูสอนแผนกธรรม  แผนกบาลี  ประจำปี 2557 และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

     ผ่องศรี  เภสัชชา / ข่าว

 
More Articles...
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พระโสภณปริยัตยาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
วัดพรหมสุรินทร์

เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
พระราชวิสุทธิมุนี วิ.
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 
นาฬิกา
แนะนำเว็บไซต์
Untitled Document
เว็บไซด์คณะสงฆ์จังหวัด(ธ)

เว็บสำนักพุทธฯแห่งชาติ.

เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด.

แม่กองธรรมสนามหลวง
gongtham

ติวสอบธรรมศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
สำรวจความพึงพอใจ
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซด์พศจ.
 
หนังสือธรรมะ
กายคตาสติ โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
พระสาวก โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
การพัฒนาอินทรียสังวร โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ