ผู้อำนวยการสำนักงาน
นายวิรอด  ไชยพรรณา
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร
สถิติผู้มาเยือน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้181
mod_vvisit_counterเมื่อวาน281
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้181
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว2291
mod_vvisit_counterเดือนนี้7258
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9271
mod_vvisit_counterทุกวัน354872

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.90.156.100
,
วันนี้ : Nov 23, 2014
ขณะนี้มีผู้ชม
We have 35 guests online
Statistics
Members : 4
Content : 891
Web Links : 6
Content View Hits : 362378
พศจ.สุรินทร์
 
Home

การอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน

          ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้อนุญาตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัด  จำนวน  6  แปลง  ดังนี้
          1.วัดป่ารัตนสุทธิกระทม  ตำบลทับทัน  อำเภอสังขะ  ผู้ขออนุญาต นายกฤษณพงษ์ พลศรี
          2. วัดนิยมธรรม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ  ผู้ขออนุญาต นายสมถวิล นาคาธร
          3. วัดศรีบุญเรือง  ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  ผู้ขออนุญาต  จ.ส.ต. ถวัลย์ สายเชื้อ
          4. วัดหนองใหญ่วนาราม  ตำบลสังขะ  อำเภอสังขะ  ผู้ขออนุญาต  นายบุญตา  ศรีเลิศ
          5. วัดป่าประชาราษฎร์ภูมิขนุน  ตำบลดม  อำเภอสังขะ  ผู้ขออนุญาต  นายวินัย  มะโนบาล
          6. วัดราษฎร์สามัคคีอุดม  ตำบลผักไหม  อำเภอศรีขรภูมิ  ผู้ขออนุญาติ  นายสุภาพ  แก่นแก้ว
          ในการนี้  จึงขอให้ผู้ที่ขออนุญาตไปรับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินของ (ส.ป.ก.) และทำบันทึกข้อตกลงการใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด  ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  ถนนกรุงศรีนอก  อำเภอเมืองสุรินทร์  โทร. 044 514 608   ในวัน เวลา ราชการ
          วรญา  พันธ์ศรี:ข่าว
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1.jpg)หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินวัดป่ารัตนสุทธิกระทม216 Kb
Download this file (2.jpg)หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินวัดนิยมธรรม212 Kb
Download this file (3.jpg)หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินวัดศรีบุญเรือง221 Kb
Download this file (4.jpg)หนังสือนุญาตให้ใช้ที่ดินวัดหนองใหญ่วนาราม237 Kb
Download this file (5.jpg)หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินวัดประชาราษฎร์ภูมิขนุน238 Kb
Download this file (6.jpg)หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินวัดราษฎร์สามัคคีอุดม234 Kb
 

พศจ.สุรินทร์ ร่วมกับ ศปป.จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่หมู่บ้านรักษาศีล๕ อำเภอสนม

            เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้นายมณเฑียร คูคำมี  ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ร่วมกับ ศปป.จังหวัดสุรินทร์ ณ วัดหนองพลับ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ประชาชนหมู่ที่ ๔ บ้านพลับ หมู่ที่ ๖ บ้านนาศรีสุข หมู่ที่ ๗ บ้านโศกแดง และหมู่ที่ ๑๒ บ้านค้อ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ได้นิมนต์พระอธิการอุไร ฐานวโร พระวิทยากร ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศีล ๕ แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตให้เกิดความสงบสุขในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

ธิรนัท์ อุไร : ข่าว อรรถพล เสขะกุล : ภาพ

Read more...

 

รายงานการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

          ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทุกแห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความสมัครสมาน ความปรองดอง ความสามัคคี และความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้ ได้มีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ที่ีจัดดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวและรายงานผลการดำเนินงานแล้ว จำนวน ๑๐ แห่ง

กนกนาถ    สินมาก : ข่าว
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (pictures.doc)ภาพกิจกรรมการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ4139 Kb
Download this file (raiganvanme 57.doc)รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมที่จัดส่งรายงานแล้ว46 Kb
Download this file (yangmaisog.doc)รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ส่งรายงาน50 Kb
 

พศจ.สุรินทร์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

          เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้นายมณเฑียร คูคำมี  ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ร่วมกับ ศปป.จังหวัดสุรินทร์ ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรีไกลเสนียด ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ประชาชนหมู่ที่ ๖, ๗ บ้านไกลเสนียด และหมู่ที่ ๘, ๙ บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ได้นิมนต์พระอธิการอุไร ฐานวโร พระวิทยากร ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศีล ๕ แก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสงบสุข

ธิรนัท์ อุไร : ข่าว อรรถพล เสขะกุล : ภาพ

Read more...

 

พศจ.สุรินทร์ ลงพื้นที่บูรณาการ "หมู่บ้านศีล ๕" ร่วมกับ ศปป.จังหวัดสุรินทร์

          เมี่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้นายมณเฑียร คูคำมี ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ตามแผนการบูรณาการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ได้นิมนต์พระอธิการอุไร ฐานวโร พระวิทยากรซึ่งผ่านการอบรมจากโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศีล ๕ แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนธาตุศรีนคร บ้านธาตุ ตำบลธาตุ  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

ธิรนันท์ อุไร : ข่าว  อรรถพล  เสขะกุล :ภาพ

Read more...

 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต

     ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัตพระสังฆาธิการ จำนวน 817 รูป ประจำเดือนสิงหาคม 2557  และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้มีสิทธิรับเงินแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557

    ผ่องศรี  เภสัชชา / รายงาน

 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

    ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของโรงเรียน จำนวน 8 โรงแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557ขอให้โรงเรียนส่งแบบตอบรับเงินอุดหนุนและรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโดยเคร่งครัดด้วย

    ผ่องศรี   เภสัชชา / รายงาน

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

          เมื่อวันที่  23 -24 สิงหาคม 2557 นายมณเฑียร  คูคำมี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางนารีรัตน์  มีขันทอง  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  วัดกลาง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
นารีรัตน์  มีขันทอง : ข่าว / ภาพ

Read more...

 

รายชื่อพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรม ประจำปี ๒๕๕๗

          ด้วยสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ได้ส่งพระภิกษุเข้าฝึกอบรมพระธรรมทูต ประจำปี ๒๕๕๗  ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตเรียบร้อยแล้ว และกองงานได้แต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตประจำหน่วยปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอำเภอ สังกัดจังหวัดสุรินทร์ สายที่ ๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  จำนวน ๕ รูป  ดังนี้

กนกนาถ   สินมาก : ข่าว,ภาพ

Read more...

 

พศจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมทำบุญในเทศกาลเข้าปุริมพรรษา กับยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๗

  เมื่อวันเสารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกิจกรรมและร่วมอำนวยความสะดวกในกิจกรรมทำบุญช่วงเทศกาลเข้าปุริมพรรษา กับยุวพุทธิกสมาคม ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดศรีสุวรรณรัตนาราม (วัดบ้านตรำดม) ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การไหว้พระ สวดสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ สมาทานศีล ๕ แสดงพระธรรมเทศนา ถวายภัตตาหารเพล ข้าวสาร อาหารแห้ง จตุปัจจัยไทยธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูรัตนธรรมนิวิฐ เจ้าคณะตำบลลำดวน-ตรำดม-อู่โลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากว่าที่เรือตรีศรันยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอลำดวน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรจาก ๑๗ วัด ในเขตตำบลลำดวน-ตรำดม-อู่โลก และหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ข่าว/รายงาน : ภัทรพล ชำนิยา
ภาพ : อรรถพล เสขะกุล 

Read more...

 

พศจ.สุรินทร์ ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างร้อยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างร้อยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  เมื่อวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านศรีสวาย หมู่ที่ ๙ ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี คุณแม่ปลั่งศรี มูลศาสตร์ ประธานมูลนิธิปลั่งศรีมูลศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบพระพุทธรูปสำหรับเป็นเครื่องสักการะบูชา และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ให้เจ้าของบ้านตามโครการ จำนวน ๒ ครอบครัว
ข่าว/รายงาน : ภัทรพล ชำนิยา
ภาพ : อรรถพล เสขะกุล

Read more...

 
More Articles...
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พระโสภณปริยัตยาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
วัดพรหมสุรินทร์

เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
พระพิศาลศาสนกิจ
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 
นาฬิกา
แนะนำเว็บไซต์
Untitled Document
เว็บไซด์คณะสงฆ์จังหวัด(ธ)

เว็บสำนักพุทธฯแห่งชาติ.

เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด.

แม่กองธรรมสนามหลวง
gongtham

ติวสอบธรรมศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
สำรวจความพึงพอใจ
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซด์พศจ.
 
หนังสือธรรมะ
กายคตาสติ โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
พระสาวก โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
การพัฒนาอินทรียสังวร โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ