ผู้อำนวยการสำนักงาน
นายสุพร แผ่แสงจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร
สถิติผู้มาเยือน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวาน325
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้1763
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว2423
mod_vvisit_counterเดือนนี้6169
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9774
mod_vvisit_counterทุกวัน334615

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 107.20.25.215
,
วันนี้ : Sep 19, 2014
ขณะนี้มีผู้ชม
We have 40 guests online
Statistics
Members : 4
Content : 839
Web Links : 6
Content View Hits : 344889
พศจ.สุรินทร์
 
Home

การอบรมพระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

          ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดประสานเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๒ รูป เพื่อเข้ารับการอบรมพระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ในการนี้  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ได้พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน ๒ รูป ดังนี้
กนกนาถ    สินมาก : ข่าว
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (komgan.jpg)กำหนดการอบรมพระวิทยากร138 Kb
Download this file (tarangprachum.jpg)ตารางอบรมพระวิทยากร263 Kb

Read more...

 

การประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

          เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  พระโสภณปริยัตยาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์  ในฐานะประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระเพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  ณ ศาลาการเปรียญ วัดพรหมสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองประธานฯ ทั้ง ๒ รูป คือ พระพิศาลศาสนกิจ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) , พระศรีวิสุทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์  ตลอดทั้งกรรมการที่เป็นพระสังฆาธิการ และฆราวาส  ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่าง ๆ และปรึกษาหารือแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
กนกนาถ    สินมาก : ข่าว

Read more...

 

พศจ.สุรินทร์ บรรยายถวายความรู้แด่พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรม ก่อนแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ ประจำปี ๒๕๕๗

   เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดอบรมถวายความรู้แด่พระภิกษุก่อนแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ ประจำปี ๒๕๕๗ ประกอบด้วยตำแหน่งเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ณ ศาลาการเปรียญวัดพรหมสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระโสภณปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการอบรม พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอในเขตจังหวัดสุรินทร์ เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองได้ร่วมในพิธีและให้การอุปถัมภ์ โดยมีพระภิกษุที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน ๑๒๙ รูป และเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติให้บรรยายถวายความรู้แด่พระภิกษุที่เข้ารับการอบรมฯ ตามหัวข้อดังนี้ ๑. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  ๒. การจัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนา และ ๓. โครงการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จากอุทกภัยและต้านภัยแล้งฯ ตลอดจนตอบคำถาม ข้อสงสัยแก่ผู้เข้ารับการอบรม
ข่าว/รายงาน : ภัทรพล ชำนิยา

Read more...

 

การเบิกเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

    ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ  2557  เพื่ออุดหนุนสำนักเรียนฯ แผนกธรรม-บาลี  และได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต)  และสำนักงานเจ้าคณะอำเภอ (มหานิกาย) แล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

    ผ่องศรี  เภสัชชา / รายงาน

Read more...

 

การคัดเลือกวัดต้นแบบ

          ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดให้คัดเลือกวัดต้นแบบที่เป็นศูนย์กลางชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในมิติด้านต่างๆ จำนวน 3 วัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้คัดเลือกวัดต้นแบบ ดังนี้ 1.วัดป่าโยธาประสิทธิ์ (ธ) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นวัดต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ 2.วัดสามัคคี ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นวัดต้นแบบด้านส่งเสริมอาชีพ 3.วัดอาม็อง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นวัดต้นแบบด้านพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
นารีรตน์ มีขันทอง : ข่าว

Read more...

 

การตรวจเยี่ยม ร.ร. พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์

          ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นางนารีรัตน์  มีขันทอง  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมคณะ เดินทางออกเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๘ แห่ง ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผลการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
นารีรัตน์    มีขันทอง : ข่าว

Read more...

 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

    ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด โรงเรียนพระปริยัติธรรมปริยัติโกศลวิทยา อ.เมืองสุรินทร์  จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม อ.สังขะ จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  และโอนเงินเข้าบัญชีของโรงเรียนแล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557

    ผ่องศรี  เภสัชชา / รายงาน

 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสมทบซ่อมแซมอาคารเรียน

    ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 4 โรง  และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารฯของโรงเรียนแล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557

    ผ่องศรี  เภสัชชา / รายงาน

 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

    ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ประจำเดือนมิถุนายน 2557 จำนวน 8  โรง และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารฯของโรงเรียนแล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557

     ผ่องศรี  เภสัชชา / รายงาน

Read more...

 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต

    ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัตพระสังฆาธิการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2557 จำนวน 816 รูป และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารฯ ผู้มีสิทธิรับเงินแล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557

    ผ่องศรี  เภสัชชา /รายงาน

 

ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา

          ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนาสังกัดคณะสงฆ์  มหานิกาย จังหวัดสุรินทร์   ประกาศเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 จำนวน 3 วัด ได้แก่
          1.วัดหนองน้ำขุ่น บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ 2.วัดโนนสวรรค์ บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ 3.วัดอังกัญรัตนนิมิต บ้านอังกัญ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์  ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์มีวัดที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง ทั้งหมด 866 วัด แยกเป็น มหานิกาย 770 วัด และธรรมยุต 93 วัด

วรญา พันธ์ศรี : ข่าว   

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (wat2.jpg)ประกาศตั้งวัดวัดหนองน้ำขุ่น178 Kb
Download this file (wat3.jpg)ประกาศตั้งวัดโนนสวรรค์176 Kb
Download this file (wat4.jpg)ประกาศตั้งวัดอังกัญรัตนนิมิต177 Kb
 
More Articles...
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พระโสภณปริยัตยาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
วัดพรหมสุรินทร์

เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
พระพิศาลศาสนกิจ
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 
นาฬิกา
แนะนำเว็บไซต์
Untitled Document
เว็บไซด์คณะสงฆ์จังหวัด(ธ)

เว็บสำนักพุทธฯแห่งชาติ.

เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด.

แม่กองธรรมสนามหลวง
gongtham

ติวสอบธรรมศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
สำรวจความพึงพอใจ
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซด์พศจ.
 
หนังสือธรรมะ
กายคตาสติ โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
พระสาวก โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
การพัฒนาอินทรียสังวร โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ