ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นายเพทาย    สดทรงศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร
สถิติผู้มาเยือน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้89
mod_vvisit_counterเมื่อวาน113
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้299
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว620
mod_vvisit_counterเดือนนี้2306
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2115
mod_vvisit_counterทุกวัน531914

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.142
,
วันนี้ : Mar 28, 2017
ขณะนี้มีผู้ชม
We have 64 guests online
Statistics
Members : 4
Content : 952
Web Links : 6
Content View Hits : 520982
Home

พิธีต้อนรับคำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอปราสาท

          เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายวินัย  ปุณยรัชตปรีดา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมในพิธีต้อนรับคำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอปราสาท ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก พระโสภณปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ให้พระครูพิพิธวรการ (บัณฑิต  อคฺควณฺโณ) รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยเสนง ให้ดำรงตำแหน่งเป็น รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอปราสาท เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
ภัทรพล  ชำนิยา : ข่าว, อรรถพล  เสขะกุล : ภาพ

Read more...

 

พศ.จ.สุรินทร์ ร่วมประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมฯ

          เมื่อวันที่  ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นายวิรอด  ไชยพรรณา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  ได้เดินทางไปร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด คณะสงฆ์หนเหนือ และหนตะวันออก  ณ วัดคลองตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์มีเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดและผู้แทนเจ้าสำนักฯ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน  ๒๖  รูป
กนกนาถ    สินมาก : ข่าว, อรรถพล  เสขะกุล : ภาพ

Read more...

 

พศจ.สุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษ กลุ่มที่ 11

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  เวลา  13.00 น.  นายวิรอด  ไชยพรรณา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายวินัย  ปุณยรัชตปรีดา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางนารีรัตน์ มีขันทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11  ณ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
นารีรัตน์  มีขันทอง : รายงาน, อรรถพล เสขะกุล : ภาพ 

Read more...

 

อาราธนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา

          ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่  8 - 9  ธันวาคม  2557  ณ  วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยนเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้มีความรู้ในเทคนิควิธีการสอนสมัยใหม่ สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระของหลักสูตรให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง  ดังนี้น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ จึงขออาราธนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  จำนวน  12  รูป เข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา และสถานที่ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
 กาญจนาพร  ระหว่างบ้าน  ข่าว: รายงาน
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (kam.jpg)กำหนดการประชุมสัมมนา155 Kb
Download this file (name.jpg)รายชื่อที่คัดเลือกเข้าร่วมประชุม183 Kb
Download this file (tarang.jpg)ตารางประชุมสัมมนา188 Kb
 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

     ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโรงเรียน จำนวน 8 โรง แล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

    ผ่องศรี เภสัชชา / รายงาน

 

พศ.จ.สุรินทร์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

          เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  นายวิรอด  ไชยพรรณา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายวินัย  ปุณยรัชตปรีดา  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และ นายภัทรพล  ชำนิยา  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ได้เดินทางไปร่วมในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์(โดยมี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เป็นเลขานุการ) เป็นผู้ดำเนินการ  ในโอกาสนี้ จังหวัดได้แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เป็นคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินงานทอดผ้าป้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ด้วย
กนกนาถ    สินมาก : ข่าว, อรรถพล  เสขะกุล : ข่าว

Read more...

 

ผอ.พศจ.สุรินทร์ เข้าถวายสักการะพระเถระ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดคนใหม่

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นายวิรอด  ไชยพรรณา        ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  ได้เข้าถวายสักการะพระมหาเถระในจังหวัดสุรินทร์ และเข้าพบนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์คนใหม่
ข่าว/รายงาน : ภัทรพล ชำนิยา
ภาพ : อรรถพล เสขะกุล

Read more...

 

พศ.จ.สุรินทร์ ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์คนใหม่

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการ ลูกจ้างจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ในโอกาสเดินทางมาส่งนายวิรอด ไชยพรรณา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์คนใหม่ 
ข่าว/รายงาน : นายภัทรพล ชำนิยา
ภาพ : อรรถพล เสขะกุล

Read more...

 

กำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประจำปี ๒๕๕๘

  ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความเห็นชอบกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จำนวน ๑๒ ครั้ง รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ จึงขอความเมตตาเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ได้แจ้งวัดทุกวัดในเขตปกครองได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ตามกำหนดการดังกล่าวต่อไป 
ข่าว/รายงาน : ภัทรพล ชำนิยา ,
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (babpootmon58.doc..doc)แบบรายงานผลการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ47 Kb

Read more...

 

พศจ.สุรินทร์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี ๒๕๕๗

          เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามสอบในเขตจังหวัดสุรินทร์  ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวนทั้งสิ้น ๔๖,๖๒๗ คน ดังนี้ ๑.ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๓๖,๕๘๙ คน ๒.ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๗,๔๑๐ คน และ ๓.ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน ๒,๖๒๘ คน 
ข่าว/รายงาน : กาญจนาพร ระหว่างบ้าน

Read more...

 

พศจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๗

   เมื่อวันพธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ และพิธีมอบสายสะพายให้แก่นักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก  ณ สนามสอบโรงเรียนสิรินธร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติกิจธำรง รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ เป็นประธานสนามสอบ และนำประกอบพิธี และได้รับความเมตตาจากพระครูอนุวัตปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร  นายสมเกียรติ พานิชย์กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร พร้อมด้วยคณะครูร่วมให้กำลังใจ และเป็นสักขีพยานในพิธีมอบสายสะพายครั้งนี้ด้วย 
ข่าว/รายงาน : ภัทรพล ชำนิยา
ภาพ : อรรถพล เสขะกุล

Read more...

 
More Articles...
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พระโสภณปริยัตยาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
วัดพรหมสุรินทร์

เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
พระราชวิสุทธิมุนี วิ.
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 
นาฬิกา
แนะนำเว็บไซต์
Untitled Document
เว็บไซด์คณะสงฆ์จังหวัด(ธ)

เว็บสำนักพุทธฯแห่งชาติ.

เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด.

แม่กองธรรมสนามหลวง
gongtham

ติวสอบธรรมศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
สำรวจความพึงพอใจ
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซด์พศจ.
 
หนังสือธรรมะ
กายคตาสติ โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
พระสาวก โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
การพัฒนาอินทรียสังวร โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ