ผู้อำนวยการสำนักงาน
นายสุพร แผ่แสงจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร
สถิติผู้มาเยือน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้93
mod_vvisit_counterเมื่อวาน445
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้1376
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว2038
mod_vvisit_counterเดือนนี้8393
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9942
mod_vvisit_counterทุกวัน327065

Online (20 minutes ago): 7
Your IP: 50.19.148.220
,
วันนี้ : Aug 28, 2014
ขณะนี้มีผู้ชม
We have 51 guests online
Statistics
Members : 4
Content : 821
Web Links : 6
Content View Hits : 338005
พศจ.สุรินทร์
 
Home

โครงการขุดสระน้ำในพื้นที่บริเวณวัด หรือที่ธรณีสงฆ์ หรือที่สาธารณประโยชน์ เพื่อบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการสำรวจวัดที่มีศักยภาพ มีที่ดินวัด และมีความต้องการในการขุดสระเก็บน้ำ เพื่อเข้าร่วม โครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามมติมหาเถรสมาคม และเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน ในการนี้ หากวัดใดมีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะได้รวบรวมข้อมูลนำเสนอและประสานในด้านงบประมาณ ต่อไป

วรญา พันธ์ศรี : ข่าว

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (bab.doc)แบบฟอร์มขุดสระ13 Kb
 

โครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในวัด

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศเจตนารมณ์ และมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศ ร่วมมือกันในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดสุรินท์จึงได้จัดทำโครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสุรินทร์ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลน้ำ และการบริหารจัดการน้ำแก่ประชาชน
วรญา พันธ์ศรี : ข่าว
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (bab.doc)แบบฟอร์มขุดสระ13 Kb
Download this file (nangsee.doc)หนังสือแจ้ง จจ. จอ.28 Kb

Read more...

 

โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในวัด

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ(โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในวัด) มีแผนเริ่มดำเนินการเข้าสำรวจข้อมูลตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๗  แผนการดำเนินโครงการโดยรวม แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย ๑. การสำรวจอาคารภายในวัดเพื่อประเมินจำนวนหลอดไฟแอลอีดี ๒. การเปลี่ยนอุปกรณ์และหลอดแอลอีดีทดแทนหลอดเดิม ๓. การประเมินผล การประหยัดพลังงานภายในวัด  ในการนี้  จึงขอแจ้งวัดที่มีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบได้เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการสำรวจของเจ้าหน้าที่ต่อไป
กนกนาถ    สินมาก : ข่าว
 
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (bancheeraichuwat.doc)บัญชีรายชื่อวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ39 Kb
 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" กับคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์

              ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๗ มติที่ พิเศษ๕/๒๕๕๗  ได้อนุมัติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หม่บ้านรักษาศีล ๕" ซึ่งจะต้องดำเนินการระดับจังหวัด  ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ พุทธศาสนิกชนทุกระดับ โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นผู้ประสานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัด
        และเมื่อวันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุพร  แผ่แสงจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกันกับเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และคณะสงฆ์ทุกอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

ธิรนันท์  อุไร : ข่าว

 

ขอขอบคุณ

          ตามที่โรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเเสื้อผ้าชุดกีฬา B.S.Sport  อำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ โดยคุณบุษบา  งามสมทรง  ผู้บริหาร  ได้กรุณามอบเสื้อยีดคอปกทีเชิ้ตแขนสั้นสีขาว พร้อมปักโลโก้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๘  ตัว โดยมีพระสมุห์อนุรัตน์  อภิวณฺโณ  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนมอบ เมื่อวันที่  ๑๒  มิถุนายน ๒๕๕๗
           ในการนี้  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ขอกราบขอบพระคุณพระสมุห์อนุรัตน์ อภิวณฺโณ  ที่เมตตาเป็นตัวแทนมอบ และขอขอบคุณ คุณบุษบา  งามสมทรง  ที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

สุกันยา    วารีดำ : ข่าว

                                                                                                                                            

 

สถิติข้อมูลร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1

          ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  ได้จัดทำสถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2557  (ครั้งที่ 1 )  ข้อมูล ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2557  ดังแนบ
นารีรัตน์  มีขันทอง  :  รายงาน
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (bab.jpg)สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ แยกรายโรง213 Kb
 

พิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารครบ ๑๐๐ วัน แห่งการมรณภาพของพระครูประสาทพรหมคุณ (หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ)

  เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะศิษยานุศิษย์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร ครบ ๑๐๐ วัน แห่งการมรณภาพของพระครูประสาทพรหมคุณ (หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งมน และอดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรบุรี ณ ปราสาทเพชร สุสานทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งได้กำหนดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ดังนี้ 
 เวลา ๐๔.๐๐ น.  - สวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญจิตตภาวนา 
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๑๐๘ รูป 
 เวลา ๑๐.๐๐ น.  - พิธีสวดพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ ๒๐ รูป ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระโสภณปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำประกอบพิธีในครั้งนี้ 
          เวลา ๑๑.๓๐ น.  - ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร จำวน ๑๐๘ รูป
          เวลา ๑๓.๐๐ น.  - แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดยพระศรีวิสุทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
และเวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีสวดทักษิณานุประทาน และพิธีทอดผ้าบังสุกุล แด่พระสงฆ์ ๑๐๘ รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระศรีวิสุทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะศิษยานุศิษย์ทั้งในจังหวัดสุรินทร์ และต่างจังหวัดร่วมพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ข่าว/รายงาน : ภัทรพล ชำนิยา
ภาพ : อรรถพล เสขะกุล

Read more...

 

การตรวจสอบพื้นที่การเช่าตามสัญญาเช่า

          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดำเนินการตรวจสอบสัญญาเช่ากับพื้นที่การเช่าให้ถูกต้องตรงกับการใช้ประโยชน์
          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัญญาเช่า  ซึ่งจากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในสัญญาเช่าทุกสัญญา

ธิรนันท์  อุไร : ข่าว

Read more...

 

การอนุรักษ์เทศน์มหาชาติทำนองหลวง

                                                                                             ด้วยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการบันทึกเสียง "เทศน์มหาชาติทำนองหลวง การอนุรักษ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔" โดยมีการจัดพิมพ์ลงแผ่นบันทึกเสียง CD MP๓ ถวายแด่พระสังฆาธิการวัดต่างๆ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ศึกษาและฝึกหัดเทศน์มหาชาติทำนองหลวง ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ ให้จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง (ซองขนาดครึ่ง เอ ๔ =๑๘x ๒๕ ซ.ม.) พร้อมติดแสตมป์ ๑๐ บาท ส่งไปที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๔๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๒๘๑-๙๕๖๓-๔ ต่อ ๑๒๒    
ข่าว/รายงาน : ภัทรพล ชำนิยา
 

พิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐานในอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น นายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญพระประธาน ขึ้นประดิษฐานในอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา พิธีอัญเชิญพระเกศสวมบนพระเศียรพระประธาน พิธีเบิกพระเนตร และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างอุโบสถ ณ วัดอุดมพรหมวิหาร ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ในส่วนของอุโบสถ เป็นอุโบสถ ๒ ชั้น จตุรมุขสี่หน้า ยอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สูง ๑๙ เมตร หลังคามุงด้วยกระเบื้องสุโขทัย ในส่วนของพระประธาน ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน) นามว่าสมเด็จพระพุทธพรหมมุนี พระศรีอริยเมตไตรย พระมหาจักรพรรดิทรงเครื่อง ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓.๐๙ เมตร สูง ๔.๐๙ เมตร การประกอบพิธีในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระโสภณปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก   
ข่าว/รายงาน : ภัทรพล ชำนิยา
ภาพ : อรรถพล เสขะกุล

Read more...

 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสนามสอบ ธรรม-บาลี สนามหลวง

   ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสนามสอบ ธรรม-บาลี สนามหลวง ประจำปีงบประมาณ 2557  เพิ่มเติมจำนวน 29 วัด/โรงเรียน  และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารฯของวัดและโรงเรียนแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557  โดยขอให้โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าวจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ด้วย

    ผ่องศรี  เภสัชชา / รายงาน

Read more...

 
More Articles...
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พระโสภณปริยัตยาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
วัดพรหมสุรินทร์

เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
พระพิศาลศาสนกิจ
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 
นาฬิกา
แนะนำเว็บไซต์
Untitled Document
เว็บไซด์คณะสงฆ์จังหวัด(ธ)

เว็บสำนักพุทธฯแห่งชาติ.

เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด.

แม่กองธรรมสนามหลวง
gongtham

ติวสอบธรรมศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
สำรวจความพึงพอใจ
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซด์พศจ.
 
หนังสือธรรมะ
กายคตาสติ โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
พระสาวก โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
การพัฒนาอินทรียสังวร โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ