ผอ.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายไกรสร  กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงาน

AOR2020

นางวัฒนา ขอสินกลาง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์


ดาวน์โหลดเอกสาร
สถิติผู้มาเยือน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้16
mod_vvisit_counterเมื่อวาน69
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้204
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว423
mod_vvisit_counterเดือนนี้204
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1927
mod_vvisit_counterทุกวัน627817

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.142
,
วันนี้ : Aug 04, 2020
Home วัดศาลาลอย พระอารามหลวง

วัดศาลาลอย พระอารามหลวง

ประวัติ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จ.สุรินทร์

 

ประวัติวัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ที่ตั้ง 

      วัดศาลาลอย   ตั้งอยู่เลขที่  ๔๙๐  ถนนหลักเมือง  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   เนื้อที่ตั้งวัด   ๑๒  ไร่   ๓  งาน   ๘๓  ตารางวา   โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๐๓๙   ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองชั้นนอกด้านตะวันออก   ปัจจุบันมี “ พระธรรมโมลี “ (ดร.พระมหาทองอยู่  ญาณวิสุทฺโธ  พิศลืม  น.ธ.เอก,ป.ธ. ๙, พ.ม.,พธ.บ. , M.A.,Ph.D.) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์  เป็นเจ้าอาวาส
อาณาเขต
-         ทิศเหนือติดกับถนนวิภัชนุสรณ์
-         ทิศไต้ติดกับที่ดินเอกชน หนองโตนดและถนนหลักเมือง
-         ทิศตะวันออกติดกับถนนเทศบาล ๔
-         ทิศตะวันตกติดกับถนนเทศบาล  ๒

ความเป็นมา

      วัดศาลาลอย เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างเมื่อใด ใครสร้างปรารภอะไรจึงสร้างไว้ ไม่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่พอเป็นหลักฐานได้ แต่จากการบอกเล่าของคนรุ่นก่อน ๆ และเล่าสืบทอดกันต่อ ๆมา พอเรียบเรียงความได้ดังนี้ วัดศาลาลอยเป็นวัดโบราณ สร้างมานานแล้ว อายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี จากประวัติเมืองสุรินทร์บันทึกไว้ว่า พระยาสุรินทร์ภักดีศรีไผทสมันต์ (สุ่น) เจ้าเมืองคนที่ ๔ ครองเมืองสุรินทร์เมื่อปีมะแม จุลศักราช ๑๑๗๒ พุทธศักราช ๒๓๔๕ รัตนโกสินทร์ศก ๓๐ ถึงปีกุน จุลศักราช ๑๒๑๓ พุทธศักราช ๒๓๙๔ รัตนโกสินทร์ศก ๗๐ ภรรยาของท่านเจ้าเมืองคือนางดาม พร้อมบุตรธิดาและบริวารประกอบอาชีพเกษตรกรรมบริเวณที่เรียกภาษาถิ่นว่า เวียลเวง (เวียล แปลว่า ทุ่ง, เวง แปลว่า ยาว, เวียลเวง แปลว่า ทุ่งยาว) ซึ่งอยู่นอกกำแพงเมืองด้านตะวันออกของวัด ในปัจจุบันนี้คือบริเวณที่ตั้งบ้านพักผู้พิพากษา โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนอกจากนี้นางดามพร้อมด้วยบุตรธิดาและบริวารยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทไร่ ณ บริเวณสนามบิน แถวสนามกีฬาศรีณรงค์ในปัจจุบัน นางดามเป็นคนใจบุญ ค้ำจุนอุปถัมภ์วัดและถวายความอุปการะพระภิกษุสามเณรวัดศาลาลอยเป็นประจำ พร้อมกันนั้นก็ได้ฝากบุตรหลานและบริวารให้ดูแลบำรุงวัดตลอดมา 

การปกครอง

      วัดศาลาลอย  มีเจ้าอาวาสปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรติดต่อกันมาหลายรูป   เท่าที่จดจำจากการเล่าสืบต่อกันมา   มีดังนี้ 
-         พระอธิการยุง   ระหว่างปี   ๒๔๔๕ อธิการเขมา   ระหว่างปี   ๒๔๘๔
-          พระอธิการมี  (กิม)  ระหว่างปี   ๒๔๖๐
-         พระครูธรรมธัชวิมล  (ดัน   เจริญสุข)  เจ้าคณะอำเภอ  ระหว่างปี  ๒๔๖๑ – ๒๔๘๕
-         พระครูวิภัชกัลยาณธรรม (จันทร์ กลฺยาณมุตฺโต) เผยแผ่จังหวัดสุรินทร์  ระหว่างปี   ๒๕๘๖ – ๒๕๑๘
-         พระมหาสุรพงษ์   เตมิโย   ป.ธ.๕,  นักธรรมชั้นเอก   ระหว่างปี  ๒๕๑๙ – ๒๕๒๒
-         พระธรรมโมลี (ดร.พระมหาทองอยู่   ญาณวิสุทฺโธ (พิศลืม)  น.ธ. เอก, ป.ธ.๙  พ.ม,  พ.ธ.บ,  M.A,Ph.D.)        ระหว่างปี   ๒๕๒๓ - ๒๕๓๓     (ในขณะสมณะศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ “ พระศรีธีรพงศ์  ”     และ “ พระศรีธีรพงศ์ ”   รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๑  เดือนตุลาคม  ปี  ๒๕๓๓ 
-         เมื่อวันที่  ๔   เดือนตุลาคม   พุทธศักราช   ๒๕๓๕  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส  พระอารามหลวง   โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพุฒาจารย์   เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก   เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชมอบพระบัญชาแต่งตั้ง( ปัจจุบัน  “ พระศรีธีรพงศ์  “ ได้เลื่อนสมณะศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรม เป็น “ พระธรรมโมลี ”     เมื่อวันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘) 

การจัดการศึกษา 

      ก. การศึกษาพระปริยัติธรรม
วัดศาลาลอยได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมาช้านานแล้ว  สำหรับแผนกบาลีได้เริ่มทำการเรียนการสอนเมื่อปีพุทธศักราช   ๒๔๙๒   เป็นต้นมา   การศึกษาทั้งสองแผนกคือธรรมกับบาลี   ได้รับการสืบต่อกันเป็นช่วง ๆ ปรากฏว่ามีพระภิกษุสามเณรมีความรู้เข้าสอบนักธรรมได้ทั้งตรี   โท   เอก  แผนกบาลีได้ส่งเข้าสอบสนามหลวงตั้งแต่ประโยค   ๑ - ๒  ถึงประโยค  ป.ธ.๙  รวมกันแล้วปีหนึ่ง ๆ  ไม่ต่ำกว่า   ๗๐  รูป   และเป็นสำนักศาสนศึกษาแห่งเดียวที่มีนักเรียนสามารถสอบเปรียญธรรม   ๙  ประโยคได้ในสนามหลวงเป็นรูปแรกของสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ๓  การที่มีนักเรียนจำนวนมากเช่นนี้   และสอบได้มากทุกปี   กรมการศาสนาจึงยกย่อง   ตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๕ 

      ข. แผนกสามัญ
นอกจากจะให้บริการการเรียนการสอนแก่พระภิกษุสามเณรในด้านพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีแล้ว   วัดศาลาลอยได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมสายสามัญขึ้นโดยมีนักเรียนที่เป็นพระภิกษูสามเณรเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น   ถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๖   และในระดับอุดมศึกษา   ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์และทางราชการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ๒  คณะ   คือ  คณะสังคมศาสตร์และคณะครุศาสตร์

      ค. การศึกษาสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์เป็นกิจกรรมที่วัดให้บริการทางการศึกษาปริยัติธรรมรูปแบบหนึ่งโดยวิธีการให้เปล่าคือ การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัด  และธรรมศึกษาตรี   โท   และเอก
การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี   ๒๕๒๓  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน   ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ได้เปิดทำการเมื่อปี ๒๕๓๔  ในปัจจุบันมีครูพี่เลี้ยง  ๕  คน  เด็กเล็ก  ๑๒๗  คน   ปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษา ได้ส่งครูไปช่วยสอนในโรงเรียนต่าง ๆ   แล้วนำนักเรียนเหล่านั้นเข้าสอบธรรสนามหลวง ในนามของสำนักศาสนศึกษาวัดศาลาลอย  เริ่มดำเนินการเมื่อปี   ๒๕๓๙   ในปัจจุบันมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ  เช่น   สุรวิทยาคาร   ส่งชื่อเข้าสอบธรรมสนามหลวงในนามวัดศาลาลอยปีละประมาณ   ๓๐๐ - ๕๐๐  คน

วิธีส่งเสริมการศึกษา
-         มอบรางวัลแก่ผู้ที่สอบได้บาลีในสนามหลวงตามความเหมาะสม
-         ยกย่องผู้ที่สอบได้ในสนามหลวงให้ปรากฏ
-         มอบหมายผู้ที่สอบได้เป็นเปรียญธรรมให้สอนนักเรียนรุ่นน้องต่อไป
-         ส่งพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิไปช่วยสอนในโรงเรียนที่ขอความร่วมมือ
-         ส่งพระเปรียญ สามเณรเปรียญไปช่วยสอนในสำนักศาสนศึกษาที่ขาดครูสอนทั้งนักธรรมและบาลี
      การเผยแผ่ 
-         วัดศาลาลอยเป็นที่ตั้งศูนย์ครูปริยัตินิเทศจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ในปัจจุบัน
-         การจัดการแสดงธรรม
      ได้จัดวาระให้พระภิกษุสามเณรแสดงธรรมและฝึกสมาธิแก่ผู้สองอายุเป็นประจำทุกวันพระตลอดปี
-         จัดพระธรรมกถึกแสดงธรรมทางสถานีวิทยุ - โทรทัศน์ตลอดปี
-         จัดส่งพระวิทยากรไปอบรมข้าราชการ   ทหาร   ตำรวจ  นักเรียนนักศึกษาและผู้บริหารแผนกต่าง ๆ  ตลอดปี
-         จัดพิธีรับเด็กและเยาวชนแสดงตนเป็นพุทธมามกะทุกปี   ตั้งแต่ระดับบริบาล   อนุบาล   จนถึงระดับอุดมศึกษา   ปีละประมาณ   ๑,๒๐๐  คน
-         จัดพิธีมาฆบูชา   วิสาขบูชาและวันอาสาฬหบูชา   เป็นประจำทุกปีไม่มีขาด   แต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นพระภิกษุสามเณรให้สังกัดไม่ต่ำกว่า   ๑๐๐   รูป   และสาธุชน   ข้าราชการ   พ่อค้า   ประชาชนทั่วไปประมาณ   ๒๐๐ - ๒๕๐   ท่าน
-         ตั้งศูนย์พุทธมามกะผู้เยาว์จังหวัดสุรินทร์
      การสาธารณูปการ 
      ตั้งแต่ปี  ๒๕๒๒   เป็นต้นมา   โดยเจ้าอาวาสเป็นประธานในการจัดการ   และจัดระเบียบวัด   ทั้งจัดสร้างใหม่และบูรณะปฏิสังขรณ์ของเดิมให้อยุ่ในสภาพที่ใช้การได้   วัดศาลาลอยจึงมีอาคารเสนาสนะและถาวรวัตถุ   เกิดขึ้นตามจุดประสงค์ของการใช้งานดังนี้
-         ศาลาร้อยปี   บูรณปฏิสังขรณ์จากเดิมเป็นเรือนไม้ทั้งหลัง  รื้อออกแล้วสร้างใหม่ให้ทรงเดิม   ย้ายไปทางฝั่งตะวันตกติดถนนสายเทศบาล  ๒   ติดกำแพง   ชั้นล่างก่ออิฐถือปูนกั้นห้องใช้เป็นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดร้อยกว่าคน   ครูพี่เลี้ยง  ๕  คน  ใช้เป็นสถานที่เรียนดนตรีไทยแผนกปี่พาทย์

-         ศาลาการเปรียญ  ในอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ   พระองค์เจ้าโสมสวลี   พระวรราชาทินัดดา-มาตุ   เริ่มต้นโดยกองทุนของนางกานดา   เตชะไพบูลย์   และพุทธศาสนิกชนทั่วไป   ปัจจุบันใช้เป้นห้องประชุมพระสังฆาธิการ   เจ้าคณะอำเภอ,  รองเจ้าคณะอำเภอ,   ระดับเจ้าคณะตำบล,   รองเจ้าคณะตำบลและพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ   และหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนขอใช้บางโอกาส
-         กุฏีพรหมคุปต์  ทุนนางปลั่งศรี   มูลศาสตร์   และญาติ   (กุฏิเจ้าอาวาส)
-         ศาลาเกตุสิริ ทุนนายดนัย   นางพูนรัตน์   เกตุสิริ   ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เรียนดนตรีไทย   แผนกอังกะลุง,   เป็นสถานที่รับรองพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุม  ณ  วัดศาลาลอย,   เป็นห้องประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ,   รองเจ้าคณะอำเภอ    และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
-         ศาลาสุนทร  เปลี่ยน   รัตนสุวรรณ   สร้างโดยทุนนายสุนทร   นางเปลี่ยน   รัตนสุวรรณ   ใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล
-         ศาลาพิน  แผ้ว   มูลศาสตร์   ทุนนายแผ้ว  นางพิน   มูลศาสตร์   ใช้เป็นศาลาบำเพ็ญกุศล
-         ห้องสมุดทวีศรี   มนูรังสรรค์   ทุนของตระกูลมนูรังสรรค์   ห้องสมุดประจำวัดศาลาลอย
-         กุฏีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์   ๒๐๐  ปี   ทุนของอุบาสกอุบาสิกาคุ้มวัดศาลาลอย   ใช้เป็นที่พักพิงของพระภิกษุสามเณร 
-         ที่พักสงฆ์เรือนยาว   ทุนของอุบาสกอุบาสิกาคุ้มวัดศาลาลอย   ใช้เป็นที่พักสำหรับพระภิกษุสามเณร   ประมาณ  ๓๐  รูป
-         กุฏีสองประสาน   ทุนนายประมวล   นางวิไล   วิเชียรรังสรรค์   ใช้เป็นเรือนรับรองพระผู้ใหญ่ตั้งแต่เจ้าคณะภาค   รองเจ้าคณะภาคและสมเด็จราชาคณะ
-         กุฏีเผยเมย   นิยมตรง   ทุนของนายเผย   นางเมย   นิยมตรง   ปัจจุบันใช้เป็นอาคารรวมงานคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์  ในด้านข้อมูล, สถิติ   เป็นต้น
-          กุฏีเจ้าคุณ  ทุนของนายโสร์   นางปริก   แก้วปลั่ง   ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่พักของพระภิกษุและสามเณร  ๑๗   รูป
-          กุฏิกัมมัฏฐาน   ๓  หลัง   ทุนของนายนคร   ๒  หลัง   และตระกูลเภสัชชา  ๑  หลัง  ปัจจุบันใช้เป็นเรือนพักพระภิกษุสามเณรหลังละ  ๑  รูป 
-          อาคารเรียนปริยัติธรรม   ทุนของเทศบาลเมืองสุรินทร์   ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม,  แผนกบาลี,  แผนกสามัญศึกษา   ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑   จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖  และงานสารบัญเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
-          พระอุโบสถ  ทุนของพุทธศาสนิกชน  เป็นสถานที่ทำวัตรสวดมนต์  บำเพ็ญสมาธิภาวนาประจำวัน  และใช้ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์
-          มณฑปพระพุทธบาทจำลอง  ทุนของนายซอติก  นางงัก  แซ่เตีย
-          ห้องน้ำรวม   ๓  แห่ง   รวม   ๑๘   ห้อง  ทุนของวัดศาลาลอย
-          หอระฆัง   ทุนของตระกูลดีล้อม
-          กูฏีประสพกฤชทอง   ทุนนางประสพ   กฤชทอง   ใช้เป็นอาคารรับรองพระสังฆาธิการและอาคันตุกะทั่วไป
-          ศาลาบัวแย้ม   ทุนนางบัวแย้ม   เทศไธสง  ใช้เป็นสถานที่สันทนาการประจำวันของพระภิกษุสามเณร   เป็นศาลาธรรมสากัจฉา
-          ศาลาธวัช สงวนเสริมศรี ทุนนางอุทัยพันธ์  นางวรรณพร  สงวนเสริมศรี   ใช้เป็นอาคารสันทนาการประจำวันของพระภิกษุสามเณร   เป็นศาลาธรรมสากัจฉา
-          อาคารเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์  ทุนของวัดและพุทธศาสนิกชนร่วมสร้าง
      การศึกษาสงเคราะห์
      วัดศาลาลอยได้บริการการศึกษาไม่เฉพาะแต่พระภิกษุสามเณรเท่านั้น   เพราะจากบันทึกปรากฏว่ามีงานบริการด้านการศึกษาดังนี้
-          ตั้งแต่ปี  ๒๕๒๓   เป็นต้นมา   ได้จัดกิจกรรมกวดวิชาภาษาบาลี,  ธรรม  ก่อนสอบสนามหลวง  ๑๕  วันทุกปี   มีนักเรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณรเข้ารับการกวดทุกปี   ปีละไม่ต่ำกว่า   ๔๐๐  รูป
-          จัดส่งครูช่วยสอนพระปริยัติธรรมทั้งนักธรรมและบาลีไปช่วยสอนในสำนักศาสนศึกษาที่ขาดครูสอน
-          จัดส่งพระวิทยากรไปช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนเสมอมา   ตั้งแต่ระดับบริบาล   อนุบาล  ประถม   มัธยมต้น   มัธยมปลาย   กระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา
-          ตั้งแต่ปี   ๒๕๒๔   เป็นต้นมา   ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์   มีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมตอนปลายเข้าเรียนโดยเฉลี่ยปีละ  ๒๕๐ - ๓๐๐  คน
-          เป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ชื่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดศาลาลอย   ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์   วัดสระเกศ
-          จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมปีละไม่ต่ำกว่า  ๓   ครั้ง   เช่น   การตอบปัญหาธรรมบาลีชิงความเป็นหนึ่งของสำนักศาสนศึกษาที่สังกัดสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์  โดยจัดในวันที่   ๑๒   สิงหาคม ,  ๕  ธันวาคม   เป็นต้น
-          จัดอภิปราย   สัมมนาทางวิชาการทั้งภายในวัดและนอกวัด   ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
-          จัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมของสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์   ปีละ  ๑   ครั้ง
-          จัดทำหลักสูตรอบรมสามเณรฤดูร้อน
-          ดำเนินการสอนพระนวกะที่เป็นราชภัฏลาบวช   ทั้งในระยะยาว   ๓  เดือน   และระยะสั้น   ๑๕   วัน หรือ  ๑  เดือน
      การสาธารณสงเคราะห์
      วัดศาลาลอย   โดยเจ้าอาวาสเป็นประธาน
-          ตั้งชมรมเปรียญธรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
-          จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของทุกปี
-          ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์  สงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย
-          ตั้งกองทุนสงเคราะห์เด็กยากจน
-          ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์
-          ตั้งกองทุนพระศรีอริยะเมตไตรย์
      เกียรติฐานะของวัด
      การจัดการวัดเป็นส่วนที่ทำให้เกิดผล   ดังต่อไปนี้
      พ.ศ. ๒๕๓๒  กรมการศาสนาประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
      พ.ศ. ๒๕๓๓  กรมการศาสนาประกาศยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาดีเด่น   สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ประทานเกียรติบัตรและพัดพัฒนาดีเด่น
      พ.ศ. ๒๕๓๓  ได้รับเสาเสมาธรรมจักรทองคำ   สาขาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมดีเด่น  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   สยามบรมราชกุมารี  ณ   มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
      พ.ศ. ๒๕๓๓   ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ยกวัดราษฎร์เป็น  พระอารามหลวงชั้นตรี   ชนิดสามัญ
      จำนวนผู้อาศัยในปัจจุบัน (๒๕๕๒)
      ๑. พระภิกษุจำนวน  ๒๕  รูป  สามเณร  ๗๕   รูป
-          พระเปรียญ  ๑๔  รูป
-          สามเณรเปรียญ  ๑  รูป
-          พระภิกษุทรงปาติโมกข์   ๓  รูป
-          พระธรรมกถึก  ๕   รูป

-          พระระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)  ๑ รูป

-          พระมหาบัณฑิต (ปริญญาโทอักษรศาสตรมหาบัณฑิต)   ๒  รูป

-          พระบัณฑิต  (ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต)   ๗  รูป

-          ครูสอนพระปริยัติธรรม   แผนกธรรม   ๓   รูป

-          ครูสอนพระปริยัติธรรม   แผนกบาลี   ๓  รูป

-          ครูสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ๑  รูป

-          อาจารย์สอนมหาวิทยาลัย  ๓  รูป

-          พระครูสัญญาบัตร

-          พระครูฐานานุกรม  ๑  รูป

       ๒. อุบาสกอุบาสิกาจำศีลในวันพระเฉลี่ยวันพระละ   ๙ - ๑๓   ท่าน

      ๓. เด็กก่อนเกณฑ์   ๑๒๗   คน

       ๔. เด็กวัด   ๑๕   คน

       เหตุการณ์ครั้งสำคัญ

      พ.ศ. ๒๕๒๔   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  (วาสน์   วาสนมหาเถร)   สมเด็จพระสังฆราช   วัดราชบพิธ   เสด็จเยี่ยมและประทานโอวาทแก่คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดศาลาลอย

      พ.ศ. ๒๕๒๔   สมเด็จพระธีรญาณมุนี  (ธีร์  ปุณณกมหาเถร)   วัดจักรวรรดิราชวาส  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก   เยี่ยมคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดศาลาลอย

      พ.ศ. ๒๕๓๑   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร   ป.ธ. ๘)   เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์   ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชประกอบพิธีเปิดป้ายมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ในพระบรมราชูปถัมภ์   วิทยาเขตสุรินทร์   ณ   วัดศาลาลอย

      พ.ศ. ๒๕๓๒   สมเด็จพระธีรญาณมุนี  (สนิธ   ป.ธ.  ๙)   วัดปทุมคงคา   กรุงเทพมหานคร   แสดงพระธรรมเทศนาโปรดชาวสุรินทร์   ณ  วัดศาลาลอย

      พ.ศ. ๒๕๓๒   สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี   (ทองเจือ   ป.ธ.  ๖)   เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ   กรรมการมหาเถรสมาคม   ประธานเจริญพระพุทะมนต์ในพิธีสมโภชสมณศักดิ์  ณ  วัดศาลาลอย

      พ.ศ. ๒๕๓๔   สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช   วัดบวรนิเวศวิหาร    เสด็จประทานสัญญาบัติพัดยศแก่พระสังฆาธิการ  ภาค   ๑๐ - ๑๑  รวม  ๙  จังหวัด  ณ   วัดศาลาลอย

      พ.ศ. ๒๕๓๔   สมเด็จพระพุฒาจารย์   (เกี่ยว   อุปเสณมหาเถร  ป.ธ.  ๙)  วัดสระเกศ   ราชวรมหาวิหาร  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก   เป็นประธานอัญเชิญกฐินพระราชทานของบริษัทเซนทรัล   ทอดถวาย  ณ   วัดศาลาลอย

      พ.ศ. ๒๕๓๕  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว   อุปเสณมหาเถร  ป.ธ. ๙)   วัดสระเกศ   ราชวรมหาวิหาร  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก   เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระประธาน

      พ.ศ. ๒๕๓๖   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว   อุปเสณมหาเถร  ป.ธ. ๙)   วัดสระเกศ   ราชวรมหาวิหาร  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก   เป็นประธานสงฆ์ในพิธีสมโภชชนมายุครบ   ๕   รอบ   และสมโภชสมณะศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช   “พระราชวิสุทธิเมธี”

      พ.ศ. ๒๕๓๗   พระเจ้าวรวงศ์เธอ   พระองค์เจ้าโสมสวลี   พระวรราชาทินัดดามาตุ   เสด็จเป็นประธานทอดผ้าป่า   ณ  วัดศาลาลอย 

      พ.ศ. ๒๕๓๘   สมเด็จพระพุฒาจารย์   (เกี่ยว   อุปเสณมหาเถร  ป.ธ. ๙)   วัดสระเกศ   ราชวรมหาวิหาร  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก   ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชในพิธีประทานประกาศนียบัตรพัดยศเปรียญธรรม   ๓  ประโยค   ณ   วัดศาลาลอย 

      พ.ศ. ๒๕๔๐   สมเด็จพระพุฒาจารย์   (เกี่ยว   อุปเสณมหาเถร  ป.ธ. ๙)   วัดสระเกศ   ราชวรมหาวิหาร  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก   เป็นประธานเปิดการประชุมพระสัง

      พ.ศ. ๒๕๔๑   สมเด็จพระพุฒาจารย์  (เกี่ยว   อุปเสณมหาเถร  ป.ธ. ๙)   วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก   เป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมา ณ  วัดสาริกาแก้ว   ตำบลบึง   กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์   แวะพักอิริยาบถ   ณ   วัดศาลาลอย 

      พ.ศ. ๒๕๔๓   สมเด็จพระพุฒาจารย์   (เกี่ยว   อุปเสณมหาเถร  ป.ธ. ๙)   วัดสระเกศ   ราชวรมหาวิหาร  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก   เป็นประธานในพิธีสมโภชสมณศักดิ์   พระราชาคณะชั้นเทพ  “พระเทพปัญญาเมธี”

พ.ศ. ๒๕๕๒    ทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ที่จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   

     ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายสมเด็จพระสังฆราช  ทรงตั้งเปรียญธรรม ๓  ประโยค  ประเพณีสืบมา  ในปี ๒๕๕๒  สมเด็จพระพุฒาจารย์  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ  ได้มีบัญชากำหนดพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓  ประโยค ในเขตปกครองสงฆ์หนตะวันออก  ภาค ๑๐-๑๑-๑๒  รวม ๑๔  จังหวัด ในวันพุธที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๒  ณ วัดศาลาลอย      พระอารามหลวง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งมีพระภิกษุสามเณร ได้รับทรงตั้งเปรียญธรรม ๓  ประโยค  จำนวน ๒๐๕  รูป และรับประกาศนียบัตรบาลีประโยค ๑-๒  จำนวน ๔๐๔ รูป  รวมทั้งสิ้น  ๖๐๙  รูป   ซึ่งในวันดังกล่าวเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตตามาปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดสุรินทร์  ดังนี้  ในช่วงเช้า เวลา ๑๐.๑๙ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์  และเปิดป้ายอาคารหอสมุด   "สมเด็จพระพุฒาจารย์"  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  และในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๒๐ น. เป็นประธานทรงตั้งเปรียญธรรม  ๓ ประโยค ณ  วัดศาลาลอย  พระอารามหลวง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

โดย ศรี

Last Updated (Saturday, 03 March 2012 14:18)

 
สปอตเสียง คนไทยไม่โกง
แม่กองธรรมสนามหลวง
gongtham

คลิปวีดีโอ หัวหน้าพาโกง
คลิปวีดีโอ โกงข้อสอบ
คลิปวีดีโอ ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง