การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

 

          ด้วยสมาคมอาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ กำหนดงาานวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี
จึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒  สามารถสมัครได้ที่อำเภอทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์

 

นางสุกันยา วารีดำ : รายงาน

Last Updated (Thursday, 23 January 2020 08:57)