มติมหาเถรสมาคม

มติมหาเถรสมาคม
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (matimaha.doc)มติมหาเถรสมาคมมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๔391 Kb

Last Updated (Monday, 20 February 2012 14:42)