วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

พระพิศาลศาสนกิจ(เจ้าคุณเยื้อน)

เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม

          สำนักปกิบัติธรรมวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ ๓  สังกัด  ธรรมยุต  เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมชื่อ พระพิศาลศาสนกิจ (เจ้าคุณเยื้อน)  สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ บ้านจรัส ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ ประมาณ  ๘๐  กิโลเมตร   เดินทางจากตัวเมืองสุรินทร์ ไปตามเส้นทางสายสุรินทร์-สังขะ  ผ่านอำเภอลำดวน อำเภอสังขะ และอำเภอบัวเชด และเดินทางต่อไปที่บ้านจรัส ตำบลจรัส  มีอาคารสถานที่่ที่มีความพร้อมและสามารถรองรับผู้ปฏิบัติได้ประมาณ..........คน  แยกเป็น อาคารปฏิบัติธรรม......... หลัง  ห้องพัก.............ห้อง   ห้องสุขา........ห้อง   สถานที่ร่มรื่น  เงียบสงัด เนื่องจากตั้งอยู่บนเขา

 

Last Updated (Wednesday, 28 March 2012 22:12)