วัดบูรพารามฯ

          สำนักปฏิบัติธรรมวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ  เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๑  สังกัดธรรมยุต  เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมชื่่อ ............  ตั้งอยู่ที่ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ(ที่ตั้งของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ สังกัด ธรรมยุต) ตั้งอยู่ ถนนกรุงศรีใน  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  ด้านหลังติดศาลจังหวัดสุรินทร์  มีอาคารสามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ประมาณ........ คน  แยกเป็น อาคารปฏิบัติธรรม........ หลัง  ห้องพัก ................  ห้องสุขา ....................  ห้อง
 

Last Updated (Wednesday, 28 March 2012 22:11)