พระเผยแผ่พื้นที่เฉพาะ

พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ
จังหวัดสุรินทร์
จำนวน  ๑๐  รูป

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (peybunyaton.doc)ข้อมูลประวัติ รูปที่ ๓พระครูปริยัติบุญญาทร2187 Kb
Download this file (peyjamrean.doc)ข้อมูลประวัติ รูปที่ ๑เจ้าอธิการจำเริญ จนฺทโก2752 Kb
Download this file (peyjun.doc)ข้อมูลประวัติ รูปที่ ๖พระจุล ฐานวีโร2188 Kb
Download this file (peymung.doc)ข้อมูลประวัติ รูปที่ ๕เจ้าอธิการเมือง ชุติวณฺโณ2081 Kb
Download this file (peynititam.doc)ข้อมูลประวัติ รูปที่ ๙พระครูนิติธรรมาภิบาล2399 Kb
Download this file (peypalueg.doc)ข้อมูลประวัติ รูปที่ ๒เจ้าอธิการเปลื้อง ติสฺสวโร2383 Kb
Download this file (peysaratam.doc)ข้อมูลประวัติ รูปที่ ๔พระครูไพโรจน์สารธรรม2253 Kb
Download this file (peysilajan.doc)ข้อมูลประวัติ รูปที่ ๘พระครูพนมศีลาจารย์2495 Kb
Download this file (peysiriwat.doc)ข้อมูลประวัติ รูปที่ ๗พระครูโพธิสิริวัตร2405 Kb
Download this file (peywuttikun.doc)ข้อมูลประวัติ รูปที่ ๑๐พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ2434 Kb

Last Updated (Wednesday, 19 March 2014 09:29)