หลวงปู่ธรรมรังษี

หลวงปู่ธรรมรังษี

วัดพระพุทธบาทพนมดิน อ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

 

 

ชีวประวัติ

 

"พระมงคลรังษี” หรือ "หลวงปู่ธรรมรังษี” มีนามเดิมว่า นายสุวัฒน์ ฉิง เกิดเมื่อวันที่ 6

เมษายน 2462 ณ ต.เกีย อ.โมงฤษี จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา "หลวงปู่ธรรมรังษี” เป็นพระที่มีใจใฝ่ปฏิบัติสมาธิภาวนา และกรรมฐาน ได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กับการศึกษาพระเวทวิทยาคมจากพระเกจิอาจารย์ หลายรูปในประเทศกัมพูชา พร้อมทั้งเดินทางเข้ามาศึกษาภาษาไทย ณ วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ จนสามารถอ่านเขียน พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ต่อมาได้รับนิมนต์จากพระครูประภัศ ร์คณารักษ์(จันทร์ ปภัสสโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าตูม ให้มา

พัฒนาวัดพระพุทธบาทพนมดิน ซึ่งเป็นวัดที่ท่านสร้างไว้เพื่อสถานที่ปฏิบัติธรรม ด้วยบารมีธรรมอันแกร่งกล้า และด้วยเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นของท่าน สามารถทำให้วัดพระพุทธบาทพนมดิน ได้สำเร็จดังเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนอำเภอท่าตูม ได้ดังที่หวังไว้ ท่านได้พัฒนาบุกเบิกเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐาน สร้างศาลาการเปรียญ เสนาสนะและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจนเจริญรุ่งเรือง ปรับปรุงก่อสร้างกุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ พระอุโบสถ รั้วคอนกรีตรอบวัด ประตูวัด บูรณปฏิสังขรณ์อาคารอื่นๆ ทั้งของวัดและของส่วนราชการต่างๆ อีกมากมาย บริเวณวัดสะอาดเป็นระเบียบและดูร่มรื่นและสวยงาม

 

ในวโรกาสที่สมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72

พรรษา เมื่อวันที่ 12 สค.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระมงคลรังษี ” ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกรูป เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในด้านเครื่องรางของขลัง คาถาเวทมนตร์ ญาติโยมที่มีความทุกข์เดือดร้อนเรื่องใด ไม่ว่าทางกายหรือจิตใจ หลวงปู่ธรรมรังษี สามารถช่วยเหลือขจัดปัดเป่าบรรเทาทุกข์ให้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ จนได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากบรรดาลูกศิษย์และประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก ท่านละสังขารด้วยโรคชรา ที่รพ.วิชัยยุทธ ขณะเข้ามารักษาอาการอาพาธ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 สิริอายุ 87 ปี พรรษา 68 พรรษา

 

Last Updated (Thursday, 23 February 2012 15:10)