สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมเพื่อขออนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์บ้านส้มป่อย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

           วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. อำเภอเมืองสุรินทร์ โดย นายปภพ​  ขอไชย​  ปลัดอำเภอ​ ปฏิบัติราชการแทน นายอำเภอเมืองสุรินทร์ จัดประชุมการขออนุญาตสร้างวัดในเขตอำเภอเมือง โดยมี พระครูปทุมสังฆการ   เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายณรงค์ชัย สนิทผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางกนกนาถ เรืองไทย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวศิริรัศสา พันธ์ศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายนราธิปกุล บุญสอน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมในการขออนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์บ้านส้มป่อย โดยมติของที่ประชุมมีความเห็นชอบในการอนุญาตสร้างวัดขึ้นในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป  ณ​ ที่พักสงฆ์บ้านส้มป่อย  หมู่ที่​ ๑๑  ตำบลท่าสว่าง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 42,486