สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" และภาคีเครือข่าย ณ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ น. 
            นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ นางธิรนันท์  อุไร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวศิริรัศสา พันธ์ศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕
จังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายบ้านวังปลัด ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในการติดตามการจัดทำตัวเล่มสมบูรณ์ การผลิตวีดีทัศน์ การเตรียมบริบทในภาพรวมของบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อรับการประเมินและลงพื้นที่ของคณะกรรมการหนตะวันออก
ณ โรงเรียนบ้านวังปลัดสามัคคี ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 138,643