สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔

            วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานราชการในจังหวัด ออกปฏิบัติภารกิจตามแผนการตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ สายที่ ๒ จำนวน ๙ จุดตรวจ ๕ อำเภอ โดยมี นายนราธร ศรประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี พ่อค้า นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมออกตรวจเยี่ยมพร้อมหน่วยงานราชการภายในจังหวัดด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,511