สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑ จังหวัดสุรินทร์

วันอังคาร ที่ ๑๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
            สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์  ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕  สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค  ๑๑ พร้อมรับฟังปัญหาในการจัดสอบ
รวมทั้งความพร้อมของสนามสอบ และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร บุคลากรของโรงเรียน  สถานที่ราชการ รวมถึงวัดที่จัดสอบและส่งรายชื่อผู้เข้าสอบ ทั้ง ๑๘ อำเภอ ดังนี้
           ๑. อำเภอเมืองสุรินทร์
               โรงเรียนสิรินธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
               โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก อำเภอเมืองสุรินทร์
           ๒. อำเภอศีขรภูมิ
               วัดทุ่งสว่างนารุ่ง ตำบลนารุ่ง  อำเภอศีขรภูมิ
               โรงเรียนวังข่าพัฒนา ตำบลช่างปี่  อำเภอศีขรภูมิ
               โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ตำบลแตล  อำเภอศีขรภูมิ
               โรงเรียนบ้านพันษี  ตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ
           ๓. อำเภอรัตนบุรี
               โรงเรียนรัตนบุรี  ตำบลรัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี
               เรือนจำกลางอำเภอรัตนบุรี  ตำบลไผ่  อำเภอรัตนบุรี
           ๔. อำเภอชุมพลบุรี
           ๕. อำเภอโนนนารายณ์
               โรงเรียนโนนเทพ  ตำบลหนองเทพ  อำเภอโนนนารายณ์
               โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  ตำบลคำผง  อำเภอโนนนารายณ์
           ๖. อำเภอสำโรงทาบ
           ๗. อำเภอปราสาท
               โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท
               วัดสุวรรณวิจิตร  ตำบลกังแอน  อำเภอปราสาท
           ๘. อำเภอกาบเชิง
               วัดอุดมพรหมวิหาร  ตำบลคูตัน  อำเภอกาบเชิง
           ๙. อำเภอพนมดงรัก
         ๑๐. อำเภอบัวเชด
               โรงเรียนบัวเชดวิทยา  ตำบลบัวเชด  อำเภอบัวเชด
               โรงเรียนอนุบาลบ้านระมาดค้อ  ตำบลบัวเชด  อำเภอบัวเชด
         ๑๑. อำเภอสังขะ
               โรงเรียนสังขะ  ตำบลสังขะ  อำเภอสังขะ
         ๑๒. อำเภอเขวาสินรินทร์
               โรงเรียนบ้านแสรออ  ตำบลปราสาททอง  อำเภอเขวาสินรินทร์
               โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  อำเภอเขวาสินรินทร์
         ๑๓. อำเภอท่าตูม
         ๑๔. อำเภอจอมพระ
         ๑๕. อำเภอลำดวน
         ๑๖. อำเภอศรีณรงค์
         ๑๗. อำเภอสนม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 183,623