สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๓๐ น.

            จังหวัดสุรินทร์ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
โดยมี นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม
        นายเพทาย  สดทรงศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  มอบหมายให้ นางวรภัสสร  เรืองไทย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 210,917