ประชุมคณะกรรมการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์  เพื่อพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมนำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  โดยพระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม  นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมพิจารณาฯ มีสำนักปฏิบัติธรรมส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 8 แห่ง  รวมวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 29,800,250  บาท


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3917