สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหารือข้อราชการอื่นๆ

            วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดสุรินทร์ เชิญหน่วยงานราชการภายในจังหวัดเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จาก ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร โดย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,007