นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ถวายคำแนะนำมาตรการการปฏิบัติตน(การปฏิบัติศาสนกิจ)ช่วงโควิด(Covid-19)และงานด้านโรงเรียนพระปริยัติธรรม แก่เจ้าคณะอำเภอสังขะ

           วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ถวายคำแนะนำมาตรการการปฏิบัติตน(การปฏิบัติศาสนกิจ)ช่วงโควิด(Covid-19) และงานด้านโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม-บาลี, แผนกสามัญ) แก่พระครูพิทักษ์สังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอสังขะ วัดโพธาราม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,121