สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม อำเภอรัตนบุรี และตรวจเยี่ยมวัดโพธิ์หิมวันต์ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

           วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ โดย นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางธิรนันท์ อุไร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นางสาวศิริรัศสา พันธ์ศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี และตรวจเยี่ยมวัดโพธิ์หิมวันต์ ในพื้นที่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตามเวลาดังนี้

            ๑. เวลา ๑๓.๓๐ น. ตรวจเยี่ยมวัดรัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ นำถวายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทาน แด่เจ้าอาวาสวัด
            ๒. เวลา ๑๔.๐๐ น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา วัดกลาง ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 พร้อมนำถวายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทาน แด่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
            ๓. เวลา ๑๕.๐๐ น. ตรวจเยี่ยมวัดปทุมทอง ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ นำถวายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทาน แด่เจ้าอาวาสวัด/เลขานุการเจ้าคณะอำเภอท่าตูม และเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กวัดปทุมทอง
            ๔. เวลา ๑๖.๐๐ น. ตรวจเยี่ยมวัดโพธิ์ศรีสว่าง (วัดบ้านปริง) ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ กราบสักการะและนำถวายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทาน แด่พระครูสิริพรหมสร เจ้าอาวาสวัด/เจ้าคณะอำเภอท่าตูม จ.สุรินทร์ พร้อมปรึกษาการดำเนินงานวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ๒๕๖๔
            ๕. เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมประชุม ติดตามงาน เตรียมรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประจำหน่วย โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัดโพธิ์หิมวันต์ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,182