วัดสหมิตรบำรุง

วัดสหมิตรบำรุง

ข้อมูลจาก :  ประวัติวัด ทั่วราชอาณาจักร เล่ม  ๑๖
                ฝ่ายศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน
                กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

              วัดสหมิตรบำรุง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓  ตำบลเสม็จ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดคณะสงฆ์  มหานิกาย
               วัดสหมิตรบำรุง  ตั้งเมื่อ  พศ. ๒๔๗๘  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๐


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,392