สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบ การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ในเขตพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบ การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ในเขตพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีปลงผมนาคในงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดสุรินทร์

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469