สำนักปฏิบัติธรรมที่พร้อมรับรอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรี ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี (เพิ่มเติม)

      สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม บัดนี้มีสำนักปฏิบัติธรรมที่พร้อมรองรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานถภาครัฐที่เป็นสตรีเพิ่มเติมจำนวน ๒๕๗ แห่ง ในเขตจังหวัดสุรินทร์มีจำนวน 12 แห่ง ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf เอกสาร 18.pdf |
pdf เอกสาร 19.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,392