เชิญผู้รับบริการทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

เชิญผู้รับบริการทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- เรื่อง/โครงการ 0 เรื่อง

- ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 0 เรื่อง

- ข้อมูลของผู้ที่มีส่วนร่วม 0 ราย

- ผลจากการมีส่วนร่วม 0

- การนำผลจากการมีสาวนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 0

 

 


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,392