พระสังฆาธิการ และพระเกจิ เมืองสุรินทร์ (ธรรมยุต)

พระสังฆาธิการ และพระเกจิ เมืองสุรินทร์ (ธรรมยุต)

จังหวัดสุรินทร์

 

##ขอขอบคุณภาพจาก : สามเณรวงศธร ยอดทอง วัดหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

##ขอขอบคุณภาพจาก : ภชร รัมพณีนิล


image รูปภาพ
พระเทพวชิรญาณโสภณ วิ. (เยื้อน ขนฺติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต/ดีมาก) นักธรรมชั้นเอก,ประโยค ๑-๒, ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ
พระครูอาภัสร์ธรรมคุณ (หลวงปู่รอด อาภัสสโร/ทะลัยรัมย์) เจ้าอาวาสวัดโคกกรม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
พระครูโสภณธรรมรังสี (สุพรรณ สุวณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ - ลำดวน (ธ), เจ้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิ์, เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ ๒ (ธ) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469