ประกาศเจตนารมณ์ "ขับเคลื่อนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์เป็นองค์กรคุณธรรม"

ประกาศเจตนารมณ์ "ขับเคลื่อนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์เป็นองค์กรคุณธรรม"

ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ข้อ 1 ประกาศเจตนารมณ์องกรณ์คุณธรรม 2566.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,392