วัดปราสาทจอมพระ/วัดป่าปราสาทจอมพระ

วัดปราสาทจอมพระ/วัดป่าปราสาทจอมพระ

ลิขสิทธิ์ข้อมูล : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๖
                   ฝ่ายศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน
                   กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

          วัดปราสาทจอมพระ/วัดป่าปราสาทจอมพระ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๓ หมู่ที่  ๔  บ้านดงบัง ตำบลจอมพระ  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓๐ ไร่

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
           อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒
           ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐
           กุฏิสงฆ์  กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ  ๒๕๒๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 
           ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๒  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีต

           วัดปราสาทจอมพระ/วัดป่าปราสาทจอมพระ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

การบริหารและการปกครอง
           พระสุพร อาจารธมฺโม พ.ศ. ๒๕๓๔
           พระครูภาวนาปัญญาภรณ์ (หลวงปู่สมพร) ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมพระ (ธ)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,578