การขอหนังสือรับรองสภาพวัด

การขอหนังสือรับรองสภาพวัด

เอกสารที่ใช้

1. แบบคำขอ (ตามเอกสารที่แนบมานี้)

2. ตราตั้งเจ้าอาวาสหรือรักษาการเจ้าอาวาส

3. หนังสือสุทธิเจ้าอาวาสหรือรักษาการเจ้าอาวาส

ส่งข้อมูลผ่าน e-mail surinbuddhist@gmail.com 

กลุ่มส่งเสริมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

โทร 044 514607-8


ไฟล์เอกสารประกอบ
doc แบบคำขอรับรองสภาพวัด.doc |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469