พศจ.สุรินทร์ พิธีเปิดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

       นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดุสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวเจนจิรา บุญเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,392