สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองตราตั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วัดอังกัญรัตนนิมิตร ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.

     ในพศุตม์  ขอดเมชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวเจนจิรา บุญเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางธิรนันท์  อุไร  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายนราธิปกุล  บุญสอน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองตาตั้งวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลวัด ณ อังกัญรัตนนิมิต หมู่ที่10 บ้านอังกัญ ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ได้รับเมตตาจากพระครูปทุมสังฆการ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายปภพ  ขอไชย ปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,578