สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาแต่งผ้าไทย ทำบุญใส่บาตรกับช้าง ทุกวันเสาร์"

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๔๕ น.

       นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวเจนจิรา บุญเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาแต่งผ้าไทย ทำบุญใส่บาตรกับช้างทุกวันเสาร์” ณ ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กร นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469