สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลบรรจุศพ พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาลอยพระอารามหลวง

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

              นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลบรรจุศพ พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาลอยพระอารามหลวง ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีพระราชสุตาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469