พศจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.

      นายพศุตม์  ขอดเมชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายนราธิปกุล  บุญสอน  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องแกรนด์บอลลูน สวนป่ารีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และตัวแทนองค์กร ภาคประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน โดยจัดให้มีการพบปะ ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในรูปแบบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469