สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ดำเนินกิจกรรม ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าในวันธรรมสวนะ ในโครงการ "ตักบาตร กวาดลานวัด" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีมะโรง เวลา ๐๗.๐๐ น.  นายพศุตม์  ขอดเมชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ดำเนินกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าในวันธรรมสวนะ ในโครงการ "ตักบาตร กวาดลานวัน" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานฯ กับวัดและประชาชนในพื้นที่ ณ วัดประทุมเมฆ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระครูปทุมสังฆการ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ เมตตาเป็นประธานสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469