สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ในเขตพื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
     นายพศุตม์  ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางธิรนันท์  อุไร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวศิริรัศสา  พันธ์ศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายนราธิปกุล  บุญสอน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมตรวจสอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ดังนี้ 
     - เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดโคกละเวีย ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
     - เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดอุดมราษฎร์นาครอง ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
     - เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดสุวรรณหงษ์ ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
     การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469