รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพระพุุทธศานาจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566


ไฟล์เอกสารประกอบ
xls ITA-017 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์.xls |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469