สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง แบบรายงานวัดศูนย์กลางระดับจังหวัด และระดับอำเภอ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

           วัดที่มีการจัดกิจกรรมเวียนเทียน หรือกิจกรรมอื่นๆ ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๔

               ๑. วัดบ้านหนองแวง ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ผ่านทาง Facebook : วัดบ้านหนองแวง

               ๒. วัดบ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ผ่านทาง Facebook : วัดบ้านหนองหลวง

               ๓. วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ผ่านทาง Facebook : วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม


ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบรายงานวัดศูนย์กลางระดับจังหวัด และระดับอำเภอ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ตามโครงการเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,029