ติดต่อเรา
 

https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C/@14.8842901,103.4935268,15z/data=!4m14!1m8!3m7!1s0x0:0xc359006074049dd1!2z4Liq4Liz4LiZ4Lix4LiB4LiH4Liy4LiZ4Lie4Lij4Liw4Lie4Li44LiX4LiY4Lio4Liy4Liq4LiZ4Liy4LiI4Lix4LiH4Lir4Lin4Lix4LiU4Liq4Li44Lij4Li04LiZ4LiX4Lij4LmM!8m2!3d14.8841908!4d103.4935175!14m1!1BCgIgARICCAI!3m4!1s0x0:0xc359006074049dd1!8m2!3d14.8841908!4d103.4935175

 

ที่ตั้ง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์อาคารเรียนพระปริยัติธรรม
วัดบูรพาราม ถนนจิตบำรุง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-514607-8

โทรสาร 044-514607-8

 

อีเมล์

srn.onab@onab.go.th

 

 

Social

  

 

 

 image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3905