ติดต่อเรา

 

 

 

 

ที่ตั้ง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ๔๑๐ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

โทรศัพท์

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๑ ๔๖๐๗-๘

 

 

อีเมล์

saraban_surin@onab.go.th
หรือ

surinbuddhist@gmail.com

 

 

Social

  

 

 

  
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469