สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีปักแนวเขตสีมาและเปิดงานผูกพันธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดแก้วมณี บ้านบักจรัง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรงสงกรานต์และอายุวัฒนมงคล พระราชวิสุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานวันจักรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจข้อมูลและถวายคำแนะนำ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวันหนองไผ่ และนำข้อมูลมาประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,489