สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์​ ครั้งที่​ ๔/๒๕๖๔ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์​ ครั้งที่​ ๓/๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบมอบประกาศอนุญาตสร้างวัด​ แก่ที่พักสงฆ์หลักวอ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์​ ครั้งที่​ ๒/๒๕๖๔ อ.เขวาสินรินทร์  จ.สุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 42,424