สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี  สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่สี่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี  สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นวันที่สอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี  สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เชิญสมุดไดอารี อุปกรณ์เครื่องเขียนและเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด  ถวายแด่พระพรหมวชิรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค  ๑๑  เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย  พระอารามหลวง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 53,719