สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมโครงการเข้าวัดฟังธรรม ณ วัดปทุมเมฆ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด - 19 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชวิสุทธิมุนี เป็น พระเทพวชิรญาณโสภณ พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ ได้รับการสถาปณาสมณศักดิ์ขึ้นเป็น พระพรหมวชิรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมมุถิตาสักการะพระพรหมวชิรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,007