สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ระดับอำเภอ ตำบล และเลขานุการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ พศจ.สุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติงานฉลองตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ ฉลองมณฑป ฉลองศาลาการเปรียญ และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๕ รอบ ๖๐ ปี พระครูสิริจันทประสุต วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาแห้ว ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ พศจ.สุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ พศจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 276,216