สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(ธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุริทร์ เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสนองงานคณะสงฆ์ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสนองงานคณะสงฆ์ในการจัดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาแต่งผ้าไทย ทำบุญใส่บาตรกับช้าง ทุกวันเสาร์" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการที่เกี่่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 396,201