สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหารือข้อราชการอื่นๆ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ "รตนสูตร" เวลา ๑๗.๐๐ น. พร้อมวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน และเป็นสิริมงคลต่อประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ย้ายที่ทำการใหม่ สามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,634