สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงิน ส่งคลังหรือฝากคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พระคติธรรมวันข้าราชการพลเรือน ปี 2565 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏฺบัติงานภาครัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน และตรวจสอบสถิติข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์  สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ สนองงานคณะสงฆ์  อำนวยความสะดวก และตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง​ ระดับนักธรรม​ ชั้น​ โท​ -​ เอก​ ประจำปี​ ๒๕๖๔​  เป็นวันที่ ๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 126,958