สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสนองงานคณะสงฆ์ในการจัดกิจกรรม ผู้ว่าพาแต่งผ้าไทย ทำบุญใส่บาตร กับช้างทุกวันเสาร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนโครงการฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมงานประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระกริ่งจอมสุรินทร์ รุ่นที่ 3 และพระเครื่องอื่น ๆ ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ สนองงานคณะสงฆ์ในการจัดกิจกรรม ผู้ว่าพาแต่งผ้าไทย ทำบุญใส่บาตรกับช้าง ทุกวันเสาร์

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,511