สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์บ้านงิ้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลประกอบการขอสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลประกอบการขออนุญาตสร้างวัด ณ สถานที่ขออนุญาตสร้างวัด ที่พักสงฆ์บ้านนาเทิง 4 ตำบลประดู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ถวายคำแนะนำการปฏิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) แก่เจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ส่งมอบประกาศตั้งวัดให้แก่วัดโพธิญาณธรรมาราม ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,119