สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลการก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษตามที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเผาหลอกคุณตากล้วย เจกชอ เพื่อทดสอบเตาเผาปลอดมลพิษ ณ ฌาปนสถานวัดใหม่ศรีมากทอง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 210,807