สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานอายุวัฒนมงคลพระราชสุตาลังการ (ฉัตต์ สจฺจวโร)ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนบุษบกวัดพรหมสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดโคกกรม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อน การแนะแนวทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 11 ภายใต้โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบธรรม - บาลี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,978