วัดป่าโยธาประสิทธิ์

วัดป่าโยธาประสิทธิ์

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Wat Pa Yothaprasit

Nok Mueang Subdistrict, Mueang District, Surin Province


ความเป็นมา

         วัดโยธาประสิทธิ์อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๑๕
บ้านตาเตียว ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่บริเวณวัดเป็นที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่
สร.๑๐๑๔ มีเนื้อที่ ๓๑ ไร ๔๕.๗ ตารางวา

เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๓ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อาจารย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้เดินทางมาจากจังหวัดสกลนคร มาปักกรดบริเวณใกล้สะพานห้วยเสนง ซึ่งเป็นป่าดงดิบในสมัยนั้น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม เมื่อได้สถานที่อันเหมาะสมแล้ว จึงปรับให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีกุฏิสงฆ์ สร้างด้วยไม้มุงด้วยหญ้าคามีศาลาฉันภัตตาหาร นั่งได้ประมาณ ๑๐ รูป และมีศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญประมาณ ๑๐-๒๐ คน เป็นประจำ มีพระภิกษุจากวัดบูรพาราม ซึ่งมีหลวงปู่ดุลย์ อตุโล เจ้าอาวาสวัดบูรพารามและมีพระภิกษุมาร่วมปฏิบัติธรรมหลายรูป ต่อมาเมื่อหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ได้ออกเดินธุดงธ์ต่อไป หลวงปู่ดุลย์ อตุโล ได้ให้หลวงปู่โชติ คุณสัมปัณโณ (พระเทพสุทธาจารย์) เป็นเจ้าอาวาสแทนสืบมา จนถึงปี พ.ศ.๒๕๐๑ หลวงปู่โชติได้ย้ายไปประจำวัดวชิราลงกรณ์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพระอาจารย์สำราญ มารักษาการเจ้าอาวาสชั่วคราว ถึงปี พ.ศ.๒๕๐๒ ได้มีพระภิกษุสามเณรมาร่วมปฏิบัติธรรมมากขึ้น หลวงปู่ดุลย์ อตุโล ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ในขณะนั้นได้ให้หลวงปู่เปลี่ยน โอภาโส (พระราชวิสุทธิธรรมรังสี) มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนจนถึงปี พ.ศ.๒๕๓๐ จึงได้แต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่คือ พระมหาสุพรรณ สุวัณโณ (พระครูโสภณธรรมรังสี) เป็นเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบัน

วัดป่าโยธาประสิทธิ์นั้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔   ได้รับคัดเลือกเป็นวัดในโครงการสมุนไพร

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘   ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดอุทยานการศึกษา

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐   ได้รับคัดเลือกให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ ๒ ธรรมยุต

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑   ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓        คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ธรรมยุต ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ ได้เปิดห้องเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต(ศน.บ.) ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕         ได้รับคัดเลือกให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำปี

กดเพื่อนำทาง


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,993