แบบรายงานวัดศูนย์กลางระดับจังหวัด และระดับอำเภอ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf มาฆบูชา64 (1).pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 597,832