วัดสุทธิธรรมาราม

วัดสุทธิธรรมาราม

ข้อมูล : วัดสุทธิธรรมาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

            ด้วยตระกูลสุทธิธรรม ได้ปรารภกับพระเดชพระคุณ พระพิศาลศาสนกิจ (หลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล) เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ว่า "...ถ้าหลวงพ่อได้ขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพ่อเมืองฝ่ายสงฆ์แล้ว ควรจะมีวัดครองในเมืองสมควรแก่บุญญาบารมี..." เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ พระพิศาลศาสนกิจ (หลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล) ได้รับการถวายที่ดิน จำนวน ๑ แปลง จากคุณพ่ออร่าม - คุณแม่มุกดา ศุภกาญจน์ สองสามีภริยาผู้ใจบุญซึ่งเป็นน้องสาวกับน้องเขย...ลักษณะพื้นที่ที่ดินเป็นทุ่งนา

โดยมีวัตถุประสงค์ 

             ๑) เพื่อสร้างเป็นวัดในพระพุทธศสนา ร่วมสืบสานจรรโลงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสถิตสถาพร อีกเจตนาหนึ่งของผู้ถวาย (ตระกูลสุทธิธรรม) คือ
             ๒) เพื่อขอขมากรรมต่อองค์หลวงพ่อเยื้อนซึ่งตนเคยได้รับคำสั่งให้จับตัวในข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์ (ขณะดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายความมั่นคง) แต่ด้วยเดชะบุญทำให้หลวงพ่อรอดพ้นจากพ้นจากข้อกล่าวหามาได้ และ
             ๓) เพื่อให้องค์หลวงพ่อมีวัดครองอยู่ในตัวจังหวัดในฐานะเป็นพ่อเมืองจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายพุทธจักร ในระยะบุกเบิกเริ่มต้นนั้น หลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล ได้นำกำลังพระเณรและทหารจาก ร.๒๓ พัน ๓ สร้างศาลามุงหญ้าคา จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ใช้เป็นศาลาเอนกประสงค์ชั่วคราวพอเป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และสร้างกุฏิหญ้าคา จำนวน ๓ หลัง ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๕ เมตร เป็นที่พักอาศัยหลบแดดหลบฝนสำหรับพระภิกษุ สามเณร ในยุคบุกเบิกนี้ได้ใช้ชื่อว่า "สำนักปฏิบัติธรรมค้นหาจิต" แต่ที่ชาวบ้านคุ้นหูและนิยมเรียกติดปากมากที่สุด คือ "วัดใหม่หลวงตาเยื้อน, วัดใหม่บิ๊กซี, วัดบ้านสุขสนาม" หลวงพ่อได้ส่งพระภิกษุจากวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรซึ่งเป็นวัดต้นสังกัดมาประจำหมุนเวียนไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในชุมชน เนื่องจากเป็นที่พักสงฆ์แห่งใหม่ที่ตั้งขึ้นใจกลางชุมชนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้ยินเสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า - เย็นทุกวันๆ ทำให้บางคนเกิดความสงสัยว่ามีงานอะไร ทำไมได้ยินเสียงพระสวดมนต์ทุกเช้าค่ำ จึงตามมาดู และได้สนทนาธรรมสอบถามความเป็นมาทำให้ทราบ และคลายความสงสัย

การประกาศตั้งวัด

           ตามที่ นางมุกดา ศุภกาญจน์ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ณ บ้านสุขสนาม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า "วัดสุทธิธรรมาราม" สังกัด คณะสงฆ์ธรรมยุต เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่ตั้ง

          วัดสุทธิธรรมาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙๒ หมู่ที่ ๑๘ บ้านสุขสนาม ซอยศรีณรงค์ ๙ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

พิกัด

           พิกัดของวัดสุทธิธรรมารามตามแผนที่โลก จากการสำรวจด้วยโปรแกรม Googe eath คือ ๑๔*๕๑'๕๑*N  ๑๐๓*๓๐'๒๕*E ๑๔๙ m (คำอ่าน : ละติจูด ๑๔ องศา ๕๑ ลิปดา ๕๑ ฟิลิปดา เหนือ ลองจิจูด ๑๐๓ องศา ๓๐ ลิปดา ๒๕ ฟิลิปดา ตะวันออก สูงเหนือระดับน้ำทะเล ๑๔๙ กิโลเมตร)

อาณาเขต

           ทิศเหนือ               จดที่ส่วนบุคคล
           ทิศใต้                   จดที่ส่วนบุคคล
           ทิศตะวันออก          จดที่ส่วนบุคคล และบ้านนาพฤกษารีสอร์ท
           ทิศตะวันตก            จดที่ส่วนบุคคล และบ้านพักแม่มุกดา ศุภกาญจน์

           บริบทโดยรวมของชุมชนแห่งนี้ ผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการมาซื้อบ้านในโครงการต่างๆ รอบๆ วัด และบางรายซื้อที่สร้างบ้านเอง วัฒนธรรมการเข้าวัดจึงเป็นวัฒนธรรมแบบสังคมเมือง สังคมคนทำงาน สังคมคนทำงาน สังคมราชการ จะเข้าวัดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่นิยมการละเล่นใดๆ แต่ทุกเช้าพระเณรที่อยู่ก็จะออกบิณฑบาตตามสายศรัทธาต่างๆ ตามชุมชนโดยรอบ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 138,641