วัดพรหมสุรินทร์

ความเป็นมาของวัด

ประวัติความเป็นมาของวัดโดยละเอียด วัดพรหมสุรินทร์ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองวัดหนึ่งของเมืองสุรินทร์ สร้างประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ ปี มาแล้ว ชื่อเดิม ชื่อวัดทักษิณณรงค์ คนแก่อายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ที่อยู่ในตัวเมืองหรือนอกเมืองไกลออกไป เมื่อพูดถึงวัดพรหมสุรินทร์ ก็ไม่ค่อยรู้จักพอบอกว่าวัดทักษิณณรงค์ก็ว่าอ๋อรู้จักดี เป็นวัดที่มีกำแพงเมืองเก่าอยู่ด้านทิศเหนือมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่และสวยงามอยู่ในอุโบสถเป็นคำบอกเล่าของคนแก่โบราณ  อนึ่ง ในระยะเวลาที่ท่านพระครูบวรวิชาญาณ ดำรงตำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์นั้นเป็นท่านได้พิจารณาเป็นว่าสถานที่ตั้งวัดยังคับแคบไม่สะดวกและไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านถาวรวัตถุและด้านการศึกษาของพระภิกษุสามเณร จึงได้สละทุนทรัพย์ส่วนตัวซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน ๓ แปลง และเสียสละที่ดินส่วนตัวอีกจำนวน ๑ แปลง นับว่าท่านเป็นพระสงฆ์ผู้เสียสละและได้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนาอย่างมากมาย

อุโบสถวัดพรหมสุรินทร์

  • วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๒ โดยพลตำรวจตรีวิเชียร  ศรีมันตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน วางศิลาฤกษ์อุโบสถ
  • พ.ศ. ๒๕๑๗ จอมพลถนอม  กิตติขจร  นายกรัฐมนตรีประธานยกช้อฟ้าอุโบสถ

วันที่ ๒๒ พฤษศจิกายน ๒๕๓๙ เวลา ๑๖.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงพระโปรดเกล้าฯ ให้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จแทนพระองค์ทรงตัดหวายลูกนิมิต

ลำดับและประดับเจ้าอาวาส (ตั้งแต่รูปแรกจนถึงปัจจุบัน)

๑. พระวังแก  ไม่ทราบฉายา  พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๕๐

๒.พระเมียด ไม่ทราบฉายา  พ.ศ. ๒๓๕๑ – ๒๓๗๑

๓. พระปาน ไม่ทราบฉายา  พ.ศ. ๒๓๗๒ – ๒๓๘๗

๔. พระเศือน  ไม่ทราบฉายา  พ.ศ. ๒๓๘๘ – ๒๔๑๕

๕. พระสอน ไม่ทราบฉายา  พ.ศ. ๒๔๑๖ – ๒๔๕๔

๕. หลวงพ่อผิว  ไม่ทราบฉายา  พ.ศ. ๒๔๕๕ – ๒๔๖๐

๗. หลวงพ่อฤทธิ์  (พระครูวิมลศีลพรต สังฆวาหะ) พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๙๙

หลวงพ่อฤทธิ์ เห็นว่าสถานที่ตั้งวัดทักษิณณรงค์เป็นที่คับแคบ จึงคิดหาที่สร้างวัดใหม่ มีคหบดีท่านหนึ่งชื่อ ตางัม ยายสวน  ซึ่งเป็นต้นตระกูล ชูโฉมงาม เป็นผู้มีจิตศรัทธาได้มอบถวายที่ดินหนึ่งแปลง ที่ตั้งวัดพรหมสุรินทร์ปัจจุบัน

๘. พระครูบวรวิขาญาณ   พ.ศ.   ๒๕๐๐ – ๒๕๒๕

๙.  พระราชสุตาลังการ         พ.ศ.  ๒๕๒๖ – ปัจจุบัน

พระราชสุตาลังการ (ฉัตต์ สจฺจวโร) 

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์และ เจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์

พระราชสุตาลังการ ฉายา  สจฺจวโร  อายุ ๘๔ พรรษา ๖๔ วิทยฐานะ  นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค รัฐประศาสนศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วัดพรหมสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ๑. เจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์

๒. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิมงคลพรหมสุรินทร์
พระพุทธรูปปางมารวิชัย  พระประธานในอุโบสถวัดพรหมสุรินทร์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้วสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ลักษณะแบบสมัยโบราณ ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานเรียบ รอบฐานมีจารึกอักษรขอม ๑ บรรทัด พระพักตร์เป็นสี่หลี่ยม มีไรพระศก ข
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,977