วัดสังข์มงคล

          วัดสังข์มงคล ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ติดเขตลำดวน เขตอำเภอปราสาท หลวงพ่อญา สีลวัณโณ เจ้าอาวาสวัดสังข์มงคล ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ บ้านขยอง หมู่10 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งสำนักสงฆ์บ้านขยอง ต่อมาได้เสนอเรื่องตั้งวัด สร้างวัด เลยตั้งชื่อว่าวัดสังฆ์มงคล ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยที่ได้ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน แล้วก็ได้สร้างศาลาเมรุ และ กุฏิสงฆ์ โดยที่มีผู้ศรัทธาทั่วไป ที่นี้เน้นในการปฏิบัติธรรม เจริญกรรมฐานภาวนาเป็นส่วนมาก  พระอาจารย์เองเป็นผู้ปฏิบัติ มีครูบาอาจารย์อยู่ที่ กัมพูชาสายเขมร โดยที่มีที่ปรึกษา ครูบาอาจารย์ ในเขตประเทศไทยเรา อาทิ ครูบาอาจารย์ สารธรรมยุติ หลวงปู่มั่น ก็ได้ไปปรึกษา ไปขอความอนุเคราะห์จากครูบาอาจารย์ หลายๆรูป สายหลวงปู่มั่น ในการปฏิบัติหรือเจริญกรรมฐาน จนถึงปัจจุบัน ที่นี้เน้นในการปฏิบัติกรรมฐานกัน
              วัดสังข์มงคล ได้มีการสร้างเมรุเผาศพ ที่มีความงดงามตระการตา ไม่เหมือนเมรุที่อื่นๆ ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า14 ล้านบาท มีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมและประเพณีวิถีพุทธ ให้อยู่คู่ประเทศไทยตราบนานเท่านาน ที่สำคัญเป็นเมรุที่สวยงามหนึ่งเดียวในโลกอีกด้วย

                หลวงพ่อญา สีลวัณโณ อายุ 34 ปี เจ้าอาวาสวัดสังข์มงคล กล่าวว่า การสร้างเมรุเอาแบบมาดัดแปลงประยุกต์ทำเอง โดยพยายามทำเมรุในรูปแบบที่ไม่ให้ผู้คนหวาดกลัว เพราะผู้คนส่วนมากจะกลัวเมรุกันเพราะเมรุส่วนใหญ่มองดูอึมครึมน่ากลัว ไม่กล้าแม้แต่เข้าไปจอดรถใกล้ๆ มองเห็นปล่องควันก็น่ากลัวแล้ว จึงมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรไม่ให้คนกลัว สามารถเข้าไปดูไปชมและพิจารณาถึงมรณานุสติ เหตุที่ต้องตายได้และไม่กลัวความตายกัน คนเข้ามาทำบุญที่วัดจะไปดูเมรุตลอด เด็กไม่กลัว ใครมาก็ไปถ่ายรูปกัน พูดได้ว่าส่วนมากจะเดินมาดูเมรุก่อน ไปกราบหลวงพ่อทีหลัง ซึ่งเป็นกุศโลบายไม่ให้คนกลัวความตาย ไม่ให้ประมาทกับความตายเพราะมันอยู่ใกล้เรา จึงให้มันอยู่ใกล้ชิดได้คลุกคลีกับความตายมากที่สุด คนเราไม่มีความสุขเพราะความกลัว กลัวอด กลัวอยาก กลัวจน กลัวตาย ทั้งที่ตามจริงแล้วมันมีมาแล้วมันก็ผ่านไป ตามหลักธรรมของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา

 

 

 

 

กดเพื่อนำทาง

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,051