คำสั่งจังหวัดสุรินทร์

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ คำสั่งที่ ๑๘๗๒/๒๕๖๒ |
ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจบางส่วน ใช้คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ คำสั่งที่ ๙๐๑/๒๕๖๔ |
คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ คำสั่งที่ ๑๘๒๓/๒๕๖๔ |
ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ คำสั่งที่ ๑๘๒๓/๒๕๖๔ ใช้คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๔๓๑๒/๒๕๖๔ แทน |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 53,745