ข่าวสำนักพุทธฯ / ประกาศจังหวัด (ระเบียบ,กฏหมายทั่วไป)

ไฟล์เอกสารประกอบ
-ข้อปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างการรักษาวินัยของข้างราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 210,838