พระคติธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔/มติมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้อง

พระคติธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

และมติมหาเถรสมาคม ที่เกี่ยวข้อง


image รูปภาพ
พระคติธรรมวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,560