ด้านศาสนสถาน (เอกสารสมัครวัดพัฒนาตัวอย่าง และคุณสมบัติของวัดที่จะยื่นสมัคร)

ไฟล์เอกสารประกอบ
คุณสมบัติวัดพัฒนาทั้ง 3 ประเภท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ |
แบบรายงานอุทยาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ |
แบบรายงานวัดพัฒนาตัวอย่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ |
แบบรายงานวัดพัฒนาที่มีผลงานดีเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 210,902