ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 

 


ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่แผยแพร่ 6/11/2563
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่แผยแพร่ 10/11/2564
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,941