ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1
 

 


ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่แผยแพร่ 13/01/2564

คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,037