ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.-ธ.ค.65_000.pdf |
pdf ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.-ธ.ค.65_001.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 597,890