ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศไตรมาศ 2.pdf |
pdf เอกสาร 10.pdf |
pdf เอกสาร 10.3.pdf |
|

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,529